Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utdrag ur baskarta

Utdrag ur primärkartan krävs då enklare åtgärder genomförs på befintlig byggnad. Uppgifterna i ett primärkartutdrag baseras på informationen från primärkartan.

Finns inga uppgifter i primärkartan tas information från flygfoton. Bygglovavdelningen kontrollerar med hjälp av kartan att inga stora förändringar har hänt med byggnader på fastigheten. Avgift för utdrag från primärkartan tas ut enligt kommunens taxa.

Innehåll: 

Fastighetsgränser, byggnader, vägar och detaljplanegränser.

Aktualitet: 

Det görs en jämförelse mot det senaste flygfotot och om det är något som fattas så digitaliseras det in.

Ursprung: 

Digitalisering från flygfoton, laserskanning och terrestermätning

Skalområden:

 1:400

Leveranstid:

 2-3 dagar

Leveransformat: 

Papper, DWG DXF eller PDF


Pris för utdrag ur primärkarta

Tomtyta m²

Avgift

Mindre än eller lika med
3 000 kvadratmeter

575 kronor + moms

3 001-5 000 kvadratmeter

1 150 kronor + moms

5 001-9 999 kvadratmeter

2 300 kronor + moms

Tillägg per hektar area utöver 1 hektar

1 395 kronor + moms

Intern ajourhållningsavgift för utdrag ur primärkarta per hektar

1 395 kronor + moms

 

 


Sidansvarig: Geodataavdelningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster