Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkartan krävs då enklare åtgärder genomförs på befintlig byggnad. Uppgifterna i ett primärkartutdrag baseras på informationen från primärkartan.

Finns inga uppgifter i primärkartan tas information från flygfoton. Bygglovavdelningen kontrollerar med hjälp av kartan att inga stora förändringar har hänt med byggnader på fastigheten. Avgift för utdrag från primärkartan tas ut enligt kommunens taxa

Innehåll: 

Fastighetsgränser, byggnader, vägar och detaljplanegränser.

Aktualitet: 

Det görs en jämförelse mot det senaste flygfotot och om det är något som fattas så digitaliseras det in.

Ursprung: 

Digitalisering från flygfoton, laserskanning och terrestermätning

Skalområden:

 1:400

Leveranstid:

 2-3 dagar

Leveransformat: 

Papper, DWG DXF eller PDF

Pris: 

Priserna bygger på prisbasbeloppet som ändras varje år.

Pris för utdrag ur primärkarta

Tomtyta m²

Avgift

<3000

546 kr

3000-4999

910 kr

5000-9999

1 820 kr

Area tomtyta hektar

Avgift

1-5

Skälighetsbedömning/nedlagd tid

>5

Nyttjanderättsavtal

 

Sidansvarig: Åsa Bruun

2018-11-07

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster