Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Webbkartor

Välkommen till Håbo kommuns webbkartor. För tillfället erbjuder vi sex olika kartor. I dem kan du hitta information specifik för Håbo kommun, exempelvis skolor, detaljplaner, återvinningsstationer, valdistrikt, naturreservat eller hantverkare.

Besök och aktivitet

Besök och aktivitetskartan riktar sig till besökare eller invånare i kommunen. I kartan kan du få information om restauranger, lekplatser, idrottsanläggningar, turistinformation, kulturmiljöer och mycket annat.

Fysisk planering

Manual för kartan Fysisk planering »PDF

Hitta detaljplanenPDF »

Kartan för fysisk planering innehåller bland annat information om gällande detaljplaner, pågående planuppdrag och den fördjupade översiktsplanen. Här kan du ladda ner plankartor och annan dokumentation kopplad till planen.

Samhällsservice

I kartan för samhällsservice hittar du information om sådant som kan vara till nytta för dig som invånare. Här finns t.ex. återvinningsstationer, polis, apotek, bank, vårdcentral och information om snöröjning redovisat.

Utbildning och omsorg

I kartan för utbildning och omsorg hittar du information om bl.a. skolor, elevhälsa och äldreomsorg. Här finns även cykelvägar och busshållplatser.

Näringsliv

Karttjänsten sätter Håbo kommuns företag på kartan. Börja gärna här om du vill leta upp en hantverkare eller annan yrkesman på hemmaplan. Kartjänst innehåller även information om företagsstruktur inom företagsområdena samt ledig mark och lokaler för företagsetableringar. Källan för företagsregistret är SCB och kommer att uppdateras kvartalsvis.

Kommun och politik

Kartan kommun och politik innehåller information om kommunens administrativa indelning samt valdistriktsindelning. Här kan man kolla valresultat från kommunalvalet 2006 och 2010 samt europavalet från 2009. Varje valdistrikt är kopplat till det officiella valresultatet som är uppsatt på Valmyndighetens webbplats.

2017-07-26

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster