Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Agenda 2030 - Globala målen

FN:s 17 globala mål symboliserade av olika symboler som människor, en fisk, en sol osv.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. De globala målen syftar bland annat till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN gått samman för att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan, som innehåller 17 mål och 169 delmål, syftar till att:

  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser
  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Vad innebär de olika målen?

De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  • Miljömål. Innebär att skapa långsiktiga förutsättningar för vår miljö, säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser så att kommande generationer kan leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten.
  • Sociala mål. Berör människors liv till exempel hälsa, trygghet, jämställdhet, utbildning, rättvisa, och möjlighet att förbättra dem.
  • Ekonomiska mål. Handlar om att uppnå en positiv ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser.

Ta chansen att lära dig mer om de globala målen

Välkommen att göra Glokala Sveriges webbutbildning om Agenda 2030.

Först behöver du registrera dig som deltagare. Sedan kan du logga ut och in så många gånger du vill och göra utbildningens olika delar i etapper när det passar dig.

Varje del tar cirka 5-10 minuter och avslutas med ett litet quiz.

Här hittar du webbutbildningen som lär dig mer om de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Agenda 2030

Agenda 2030 är ett initiativ taget av FN. Det är dock inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. Regeringen beslutar om handlingsplan för respektive land.

Håbo kommuns vision, vårt Håbo 2030, är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030 och går i linje med målen inom Agenda 2030. En av visionens fyra inriktningar är ”i hållbara Håbo finns det goda livet”, där beskrivs hur Håbo är en hållbar kommun med jämlikhet, delaktighet och långsiktigt ansvar för natur och klimat.

Håbo med i Glokala Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling

Håbo kommun har sökt och antagits till Glokala Sverige, ett projekt som ska öka kunskapen om FN:s globala mål om hållbar utveckling och hur exempelvis kommuner kan bidra till att målen nås.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 82 kommuner och 15 regioner har antagits till Glokala Sverige från och med 2019. Ytterligare sex kommuner och ett landsting deltog under pilotåret 2018.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

På FN-förbundets webbplats kan du läsa mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett glokalt förhållningssätt

Målen i Agenda 2030 är globala och framtagna inom FN, men arbetet för att nå dem behöver göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå.

Svenska kommuner och regioner arbetar sedan länge för ökad hållbarhet och kan förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå.

Alla kommunens verksamheter berörs av de globala målen i Agenda 2030. Arbetet i vardagen i kommunens verksamheter, liksom på strategisk och politisk nivå, bidrar i allra högsta grad till de globala målen.

Att tänka glokalt innebär att få syn på och möta de utmaningar som gäller för oss där vi befinner oss nu. Våra insatser påverkar hur ett eller flera av målen kan nås också i andra delar av världen.

Att Håbo kommun vill vara ett långsiktigt hållbart samhälle är tydligt i vår vision, en vision som ska genomsyra styrning, beslutsfattande och vardag.

Här är några exempel på hur Håbo kommunkoncern arbetar för att nå de globala målen

Klicka på bilderna för att se dem i större format:

Anneli Håbohus berättar om ett Globalt mål  
Martin berättar om ett Globalt mål
Pär berättar om ett Globalt mål
Ingela berättar om ett Globalt mål

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster