Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Agenda 2030

FN:s 17 globala mål symboliserade av olika symboler som människor, en fisk, en sol osv.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling, som bland annat syftar till att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten.

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN gått samman för att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan, som innehåller 17 mål och 169 delmål, syftar till att:

  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser
  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Vad innebär de olika målen?

De 17 globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  • Miljömål. Innebär att skapa långsiktiga förutsättningar för vår miljö, säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser så att kommande generationer kan leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten.
  • Sociala mål. Berör människors liv till exempel hälsa, trygghet, jämställdhet, utbildning, rättvisa, och möjlighet att förbättra dem.
  • Ekonomiska mål. Handlar om att uppnå en positiv ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser.

Ta chansen att lära dig mer om de globala målen

Välkommen att göra Glokala Sveriges webbutbildning om Agenda 2030.

Först behöver du registrera dig som deltagare. Sedan kan du logga ut och in så många gånger du vill och göra utbildningens olika delar i etapper när det passar dig.

Varje del tar cirka 5-10 minuter och avslutas med ett litet quiz.

Här hittar du webbutbildningen som lär dig mer om de globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Agenda 2030

Agenda 2030 är ett initiativ taget av FN. Det är dock inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. Regeringen beslutar om handlingsplan för respektive land.

Håbo kommuns vision, vårt Håbo 2030, är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030 och går i linje med målen inom Agenda 2030. En av visionens fyra inriktningar är ”i hållbara Håbo finns det goda livet”, där beskrivs hur Håbo är en hållbar kommun med jämlikhet, delaktighet och långsiktigt ansvar för natur och klimat.

Håbo med i Glokala Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling

Håbo kommun har sökt och antagits till Glokala Sverige, ett projekt som ska öka kunskapen om FN:s globala mål om hållbar utveckling och hur exempelvis kommuner kan bidra till att målen nås.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 82 kommuner och 15 regioner har antagits till Glokala Sverige från och med 2019. Ytterligare sex kommuner och ett landsting deltog under pilotåret 2018.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

På FN-förbundets webbplats kan du läsa mer om Glokala Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2020-01-16

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster