Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljövecka i Håbo 17-26 maj

Ett par framsträckta händer håller i ett träd och några små blommor

Den 17-26 maj 2019 arrangerar Håbo kommun en miljövecka med fokus på naturens tjänster.

Målet med veckan är att förmedla vår vision om Hållbara Håbo och hur vi tillsammans kan bidra till ett samhälle som är jämlikt, delaktigt och som tar ett långsiktigt ansvar för vår gemensamma natur och klimat.

Program för miljöveckan

Programmet kommer att fyllas på med fler aktiviteter - så håll utkik!

17-24 maj
Utställning och föreläsning

En utställning som visar på narkotika och andra drogers påverkan ur ett miljö- och samhällsperspektiv.

Plats: Fridegårds foajén

Erik Leijonmarck från ECAD (European Cities Against Drugs) föreläser utifrån utställningen om drogers påverkan ur ett miljö- och samhällsperspektiv.

Tid: 23 maj 17.00
Plats: Håbo bibliotek
Arrangör: Håbo kommun

Måndag 20 maj
Solcellsvisning

Är du nyfiken på solenergi? Passa på att se hur det fungerar i praktiken och ställ frågor. En solcellsägare visar sin anläggning i Bålsta tätort.

Anmälan dig till sara.frid@habo.se senast den 16 maj.

Tid: 18.30
Plats: Alla anmälda informeras sedan om aktuell adress.
Arrangör: Håbo kommun

Tisdag 21 maj
Vattendag Aronsborgsviken

Kommunens fjärdeklassare välkomnas till en spännande dag om livet under ytan i Mälaren och får lära sig om vilka fiskar och småkryp som finns i viken.

Eleverna får information om vilken betydelse Mälaren har, hur den mår och vad vi kan göra för att våra sjöar och vattendrag ska vara en bra miljö även i framtiden.

Plats: Aronsborgsviken
Arrangör: Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och Håbo Naturskola Vattunöden i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Biotopia

Onsdag 22 maj
Biologiska mångfaldens dag

Håbo kommun välkomnar alla till den biologiska mångfaldens dag. En dag där vi visar hur vi gör kommunen till en plats där så många växter och djur som möjligt trivs och förklarar varför insekterna är så viktiga.

Fokus under dagen handlar om att visa hur betydelsefull den biologiska mångfalden är för oss människor och hur kommunen jobbar för en bättre och trevligare miljö för både människor, växter och djur.

Vi informerar om ätliga växter, svampar och bär. Vi visar också vilka växter som passar för att skapa surrande trädgårdar där pollinatörer trivs.

Saras Bröd är på plats klockan 9.30-12.00 och bjuder på provsmakning av bröd bakat på kultursorter som dinkel, emmer och ölandslantvete. Kultursorter är väl anpassade till ekologisk odling och den ökade efterfrågan från konsumenter och bagare bidrar till att förbättra den biologiska mångfalden inom jordbruket.

Parkavdelningen demonstrerar kommunens nya maskin för giftfri ogräsbekämpning klockan 10.00 och 13.00.

Aktiviteter för barnen
Barn som besöker oss kommer att kunna testa flera roliga aktiviteter. Bland annat:

  • Bygga bon för bin och humlor - Bin och humlor behöver din hjälp! De är viktiga för den biologiska mångfalden, och för att fler bin och humlor ska kunna hitta en boplats kan barnen prova på att bygga ett bibatteri.
  • Så ett frö - Det behövs mer blommor som bin, humlor och fjärilar tycker om! Barnen får så frö i en kruka att ta med och se det växa och sedan locka till sig för våra pollinerande vänner.
  • Testa - hur är det att bo i en fågelholk? - Här får barnen krypa in i vår jättestora fågelholk och testa hur det är att vara en fågelunge för en liten stund.

Tid: Alla är välkomna klockan 9.30-14.00.
Plats:
Aronsborgsviken.
Arrangör: Håbo kommun och Saras Bröd

Söndag 26 maj
Vattenlevande djur vid Salamanderdammarna

Med hjälp av lupp, håv och bestämningslitteratur lär vi känna de djur som lever i de så kallade Salamanderdammarna i kanten av Dragets industriområde, Bålsta. Ta gärna med fika. Kläder efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-000 48 57.

Tid: 11.00
Plats: Följ skyltning från Södra Bålstaleden i Draget fram till salamanderdammarna.
Arrangör: Håbo Naturskyddsförening.

Söndag den 26 maj
Miljömässa och solscellsvisning i Magdalenakyrkan

Dagen börjar med en mässa med tema miljö.

Därefter bjuds det på en gemensam lunch då lokala producenter, bland annat Blomlöfs bin, Norrboda gård och Kvarnnibble gård är på plats och visar upp sina produkter.

Dagen avslutas med en visning av den solcellsanläggning på 451 kvm som installerats på Magdalenakyrkan.

Tid: 11.00-13.30
Plats: Magdalenakyrkan i Bålsta
Arrangör: Svenska Kyrkan Håbo pastorat

Håbo kommuns vision och miljöstrategi

En av inriktningarna i Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030, är att i hållbara Håbo finns det goda livet. Inriktningen är kommunens lokala svar på de globala hållbarhetsmålen. Håbo kommuns miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling har sin utgångspunkt i visionens inriktning. Håbo ska vara en grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv. Håbo strävar mot att vi ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta alternativ.

Vill du och ditt företag, förening eller organisation vara med?

Målet med miljöveckan är att förmedla kommunens vision om Hållbara Håbo och hur vi tillsammans kan bidra till ett samhälle som är jämlikt, delaktigt och som tar ett långsiktigt ansvar för vår gemensamma natur och klimat.

Vill du synas med din aktivitet i miljöveckans program?
Kontakta sara.frid@habo.se senast den 26 april

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2019-04-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster