Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljövecka i Håbo 17-26 maj

Ett par framsträckta händer håller i ett träd och några små blommor

Den 17-26 maj 2019 arrangerar kommunen en miljövecka med Hållbara Håbo i fokus.

Kommunen genomför miljöveckan tillsammans med allmänhet, företag och föreningar för ett hållbart Håbo.

Vi vill skapa engagemang och öka kunskapen inom miljö- och hållbarhetsfrågor, säger miljöstrateg Anna Atterlöf.

Målet med veckan är att förmedla vår vision om Hållbara Håbo och hur vi tillsammans kan bidra till ett samhälle som är jämlikt, delaktigt och som tar ett långsiktigt ansvar för vår gemensamma natur och klimatet.

Program för miljöveckan

Programmet i pdf-formatPDF

17-18 maj
Håbomässan

Starten på miljöveckan uppmärksammas i kommunens monter på Håbomässan. Bland annat finns en energi- och klimatrådgivare på plats på lördagen.

Tid: 17 maj 11.00-17.00 och 18 maj 10.00-16.00
Plats: Ishallen
Arrangör: Håbo kommun

17-25 maj
Du och naturen hör ihop

En fotoutställning som illustrerar den biologiska mångfaldens betydelse för oss människor.

Tid: 11.00-15.00
Plats: Håbo bibliotek
Arrangör: Håbo kommun

17-24 maj
Utställning och föreläsning

En utställning som visar på narkotika och andra drogers påverkan ur ett miljö- och samhällsperspektiv.

Plats: Fridegårds foajén

Erik Leijonmarck från ECAD (European Cities Against Drugs) föreläser utifrån utställningen om drogers påverkan ur ett miljö- och samhällsperspektiv.

Tid: 23 maj 17.00
Plats: Håbo bibliotek
Arrangör: Håbo kommun

19 maj
Friluftsfrämjardagen

Friluftsfrämjandet i Bålsta bjuder in till friluftsfrämjardagen och alla är välkomna. Passa på att titta in i ett strövarläger och träffa Mulle.

Ni kan även baka stompa, gå en tipspromenad, tillverka paracord eller blomtavlor och testa en repbro.

Tid: 10.00-14.00
Plats: Granåsens naturreservat
Arrangör: Friluftsfrämjandet i Bålsta

Måndag 20 maj
Små vardagliga val – gör stor skillnad för miljön

Vi välkomnar alla som har vägarna förbi Bålsta Centrum.

Vatten- och avloppsavdelningen och avfallsavdelningen bjuder på kaffe och samtal och delar ut fett-trattar.

Kom och ställ dina frågor om bland annat:

  • Källsortering och matavfall.
  • Vad får fett i avloppet för konsekvenser? Lär dig mer om varför fett inte ska spolas ner i avloppet.
  • Vad som hör hemma i toaletten- och vad som inte gör det.

Tid: 13.00-16.30
Plats: Bålsta Centrum (lokalen mitt emot Dressman)
Arrangörer: Håbo kommun

20 maj och 22-24 maj
Fotoutställning om de Globala målen

De Globala målen för hållbar utveckling utgör en universell plan framtagen av FN:s medlemsländer. Målet är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030.

I denna fotoutställning får du lära dig mer om vad de Globala målen innebär och hur de påverkar alla människor i världen, globalt och lokalt. Och hur vi tillsammans kan arbeta för ett inkluderande och hållbart samhälle.

Den 22-24 maj är dessutom kommunens miljöstrateg på plats och svarar på frågor om vad de Globala målen innebär och diskuterar kring frågan om vilka mål som är viktigast att vi arbetar med ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

Tid: 20 maj 13.00-16.00, 22-24 maj 11.00-15.00
Plats: Bålsta Centrum (lokalen mittemot Dressman)
Arrangör: Håbo kommun

23-24 maj
Hitta ut i Håbos natur

Håbos kommunekolog finns på plats och informerar om natur och friluftsliv.

Passa på att ställa frågor och få tips om utflyktsmål.

Tid: 11.00-15.00.
Plats: Bålsta Centrum (lokalen mittemot Dressman)
Arrangör: Håbo kommun

Måndag 20 maj
Solcellsvisning

Är du nyfiken på solenergi? Passa på att se hur det fungerar i praktiken och ställ frågor. En solcellsägare visar sin anläggning i Bålsta tätort.

Anmäl dig till sara.frid@habo.se senast den 16 maj.

Tid: 18.30
Plats: Alla anmälda informeras sedan om aktuell adress.
Arrangör: Håbo kommun

20-25 maj
Miljö-tipspromenad

Under hela miljöveckan finns en tipspromenad med kluriga miljöfrågor för barn på biblioteket.

Plats och arrangör: Håbo bibliotek

Tisdag 21 maj
Språkcafé med återvinningsworkshop

Språkcafé med återvinningsworkshop tillsammans med Håbo kommuns avfallsavdelning.

Tid: 14.30-16.00
Plats: Håbo bibliotek
Arrangör: Håbo bibliotek och avfallsavdelningen

Tisdag 21 maj
Vattendag i Aronsborgsviken för fjärdeklassare

Kommunens fjärdeklassare välkomnas till en spännande dag om livet under ytan i Mälaren och får lära sig om vilka fiskar och småkryp som finns i viken.

Eleverna får information om vilken betydelse Mälaren har, hur den mår och vad vi kan göra för att våra sjöar och vattendrag ska vara en bra miljö även i framtiden.

Denna programpunkt vänder sig till kommunens fjärdeklassare. De klasser som vill vara med anmäler sig i förväg.

Plats: Aronsborgsviken
Arrangör: Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och Håbo Naturskola Vattunöden i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Biotopia

Tisdag 21 maj
Inspirationsföreläsning, idéverkstad och samtal om hållbara Håbo

I hållbara Håbo finns det goda livet. Låt dig inspireras, lär dig mer och var med och påverka Håbo kommuns arbete för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsexperten Mattis Bergquist från Gullers Grupp kommer till Håbo kommun en kväll under miljöveckan. Mattis har stor vana att genomföra workshops och kommer även att föreläsa och moderera under kvällen. Materialet från workshopen kommer att vara input till Håbo kommuns arbete med hållbar utveckling i stort men även till vår miljöstrategi och cykelplan.

Alla är välkomna! Vi bjuder på fika.

Tid: 18.00-20.30
Plats: Fridegårdscafét, Fridegårdsgymnasiet, Bålsta
Arrangör: Håbo kommun

Onsdag 22 maj
Biologiska mångfaldens dag

Håbo kommun välkomnar alla till den biologiska mångfaldens dag. En dag där vi visar hur vi gör kommunen till en plats där så många växter och djur som möjligt trivs och förklarar varför insekterna är så viktiga.

Fokus under dagen handlar om att visa hur betydelsefull den biologiska mångfalden är för oss människor och hur kommunen jobbar för en bättre och trevligare miljö för både människor, växter och djur.

Vi visar vilka växter som passar för att skapa surrande trädgårdar där pollinatörer trivs.

Saras Bröd är på plats klockan 9.30-12.00 och bjuder på provsmakning av bröd bakat på kultursorter som dinkel, emmer och ölandslantvete. Kultursorter är väl anpassade till ekologisk odling och den ökade efterfrågan från konsumenter och bagare bidrar till att förbättra den biologiska mångfalden inom jordbruket.

Gatu- och parkavdelningen demonstrerar kommunens nya maskin för giftfri ogräsbekämpning klockan 10.00 och 13.00.

Gun Johansson från Aronsborgs konferenshotell är på plats klockan 10.00-11.30 och har med sig en visningskupa. Eftersom kupan är tom så det är ett utmärkt tillfälle att titta hur det ser ut inuti en bikupa och ett bra tillfälle att lära sig ännu mer om bin.

Gröna Dalens odlarförening finns på plats för att svara på frågor och berätta om sin förening.

Aktiviteter för barnen
Barn som besöker oss kommer att kunna testa flera roliga aktiviteter. Bland annat:

  • Bygga bon för bin och humlor - Bin och humlor behöver din hjälp! De är viktiga för den biologiska mångfalden, och för att fler bin och humlor ska kunna hitta en boplats kan barnen prova på att bygga ett bibatteri.
  • Så ett frö - Det behövs mer blommor som bin, humlor och fjärilar tycker om! Barnen får så frö i en kruka att ta med och se det växa och sedan locka till sig för våra pollinerande vänner.
  • Testa - hur är det att bo i en fågelholk? - Här får barnen krypa in i vår jättestora fågelholk och testa hur det är att vara en fågelunge för en liten stund.

Tid: Alla är välkomna klockan 9.30-14.00.
Plats:
Aronsborgsviken.
Arrangör: Håbo kommun, Saras Bröd, Aronsborgs konferenshotell och Gröna Dalens odlarförening

Onsdag 22 maj
Föreläsning om bin

Anna och Thomas Blomlöf berättar om bin och vilken viktig roll de har i vårt samhälle.

Vi får lära oss mer om bin och hur de bidrar till den biologiska mångfalden, om pollinering och hur det samspelar med vår livsmedelsproduktion.

Tid: 18.00-19.00
Plats: Håbo bibliotek
Arrangör: Blomlöfs Bin och Håbo bibliotek

22 maj
Guidad tur - spridning av främmande arter i vår närmiljö

Främmande arter är djur, växter eller svampar som har tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Om de ökar kraftig kallas de invasiva. Några exempel är jätteloka, parkslide, vresros och lupin. Invasiva främmande arter är ett växande problem i Sverige, eftersom de har en negativ påverkan på biologisk mångfald, hälsa och ekonomi.

Hur är läget i Håbo? Kom med på en guidad tur i Bålsta tillsammans med Mora Aronsson som är expert på invasiva främmande arter. Lär dig mer om vilka växtarter som idag är ett växande problem och vad du ska göra för att hindra deras spridning.

Tid: 19.15-21.00
Plats: Guidningen utgår från Håbo bibliotek
Arrangör: Håbo kommun

Söndag 26 maj
Vattenlevande djur vid Salamanderdammarna

Med hjälp av lupp, håv och bestämningslitteratur lär vi känna de djur som lever i de så kallade Salamanderdammarna i kanten av Dragets industriområde, Bålsta. Ta gärna med fika. Kläder efter väder. Kontaktperson: Håkan Nihlman 076-000 48 57.

Tid: 11.00
Plats: Följ skyltning från Södra Bålstaleden i Draget fram till salamanderdammarna.
Arrangör: Håbo Naturskyddsförening.

Söndag den 26 maj
Miljömässa och solscellsvisning i Magdalenakyrkan

Dagen börjar med en mässa med tema miljö.

Därefter bjuds det på en gemensam lunch då lokala producenter, bland annat Blomlöfs bin, Norrboda gård och Kvarnnibble gård är på plats och visar upp sina produkter.

Dagen avslutas med en visning av den solcellsanläggning på 451 kvm som installerats på Magdalenakyrkan.

Tid: 11.00-13.30
Plats: Magdalenakyrkan i Bålsta
Arrangör: Svenska Kyrkan Håbo pastorat

Klimatsmart meny

Under miljöveckan kommer kommunens kostenhet att fokusera på miljön genom att erbjuda en klimatsmart meny. Menyn är uppbyggd av råvaror som har en lägre klimatpåverkan till exempel miljömärkt fisk, servering av fågel istället för rött kött och fler vegetabilier.

Matomatic svinnmätning

Gröna dalenskolan och Fridegårdsgymnasiet testar ett nytt verktyg för matsvinn. Verktyget består av en våg som kopplas till en surfplatta som placeras i skolrestaurangen.

Via surfplattan får eleven direkt återkoppling på den mängd mat som slängts. På det sättet kan vi visa vilken påverkan det har på miljön och verka för att öka medvetenheten om vad varje individ kan göra för miljön.

Gammalt blir nytt

Besöker du återvinningscentralen under veckan kan du kolla in och bli inspirerad av återbruk med trädgårdstema.

Vi håller rent

I anslutning till miljöveckan deltar förskolor, skolor, föreningar och företag i kommunen i Håll Sverige Rents kampanj - Vi håller rent.

I år går mer än 1 000 barn och vuxna i kommunen ut och plockar skräp för att göra Håbo till en renare plats.

Plogging med Bålsta IK Friidrott och Långskubbarna

Bålsta IK Friidrott och Långskubbarna arrangerar "plogging" under miljöveckan. Plogging innebär joggning i kombination med skräpplockning.

En del av veckans organiserade träningar används för detta från 7 år och uppåt. Föräldrar och barn uppmuntras därtill att extraträna genom plogging i sina närområden under miljöveckan. Plogga gärna lite du också så får du bättre kondition och vi alla ett renare Håbo!

Håbo kommuns vision och miljöstrategi

En av inriktningarna i Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030, är att i hållbara Håbo finns det goda livet. Inriktningen är kommunens lokala svar på de globala hållbarhetsmålen. Håbo kommuns miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling har sin utgångspunkt i visionens inriktning. Håbo ska vara en grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv. Håbo strävar mot att vi ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta alternativ.

Vill du och ditt företag, förening eller organisation vara med?

Målet med miljöveckan är att förmedla kommunens vision om Hållbara Håbo och hur vi tillsammans kan bidra till ett samhälle som är jämlikt, delaktigt och som tar ett långsiktigt ansvar för vår gemensamma natur och klimat.

Vill du synas med din aktivitet i miljöveckans program?
Kontakta sara.frid@habo.se senast den 3 maj.

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2019-05-23

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster