Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hållbara Håbo - tyck till!

Har du synpunkter och idéer när det gäller exempelvis transporter, cykling, belysning, trygghet eller grönområden i Håbo? Bidra gärna till vårt fortsatta arbete genom att tycka till!

Vi vill höra dina tankar och idéer

Vi arbetar för att förverkliga kommunens vision om det goda livet i hållbara Håbo. Du kan bidra till vårt fortsatta arbete genom att tycka till:

  • Vad är hållbarhet för dig?
  • Har du tankar kring exempelvis transporter, cykling, belysning, trygghet eller grönområden?
  • Vilka av de globala målen (längst ner på sidan) är viktigast för Håbo kommun att arbete med?

Tyck till via webben

Du kan också tycka till genom att svara på enkäter här på Håbo.se.

Hållbara Håbo

Vårt Håbo 2030

All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i vår vision är att i hållbara Håbo finns det goda livet.

Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Inriktningen är kommunens lokala svar på de Globala målen. Genom att jobba ekonomiskt långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår Håbo kommun en hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala mål som finns.

Hållbarhetsstrategi

Håbo kommun tappade placeringar i 2019 års miljöranking som utförs av Aktuell Hållbarhet. En anledning är att vi inte har någon formulerad strategi för att bedriva Agenda 2030-arbete. Kommunen hamnar på plats 159, jämfört med plats 101 året innan. I Uppsala län placerade sig Håbo på plats 6 av 8.

Vi arbetar för att vår miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling även ska inkludera de andra hållbarhetsdimensionerna, social och ekonomisk hållbarhet, på ett tydligare sätt och övergå till en hållbarhetsstrategi. Arbetet planerades under 2019 och genomförandet startar i år.

Här kan du läsa förslaget till inriktningar i den kommande hållbarhetsstrateginPDF

Tyck gärna till genom att svara på vår enkät om hållbara Håbo

Hållbarhetslöften

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022:

  • Öka gång och cykling
  • Fossilfria tjänstefordon
  • Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
  • Minska effekttoppar för el
  • Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel.

Genom hållbarhetslöftena förbinder sig kommunen att genomföra ett antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer.

Grönstrukturprogram

2019 påbörjades arbetet med ett grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta. Programmet ska fungera som en viktigt vägledning när det gäller naturvärden, gröna samband, ekosystemtjänster, rekreation och kulturmiljöer.

En kartanalys av tillgängliga stränder i kommunen har genomförts och kommer att utgöra ett underlag till grönstrukturprogrammet.

Svara gärna på vår enkät om hur du upplever och använder kommunens naturområden

FN:s 17 globala mål symboliserade av olika symboler som människor, en fisk, en sol osv.

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2020-03-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster