Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöstrategi

Miljöstrategin antogs 2015 i kommunfullmäktige och har som syfte att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och dess ansvarsfördelning ska ske inom kommunens organisation och kommunala bolag. En tydlig struktur leder i sin tur till att det underlättar för alla parter att arbeta i rätt riktning. Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo!

Miljöstrategin blir hållbarhetsstrategi

Miljöstrategin behöver uppdateras med nya underlag, bland annat för att även inkludera Agenda 2030 och de Globala målen. Den kommer därför att övergå till en hållbarhetsstrategi. Arbetet pågår just nu.

Här kan du läsa mer om arbetet med hållbarhetsstrategin

Miljöstrategin

Miljöstrategin utgår från kommunens övergripande mål, Vårt Håbo 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen samt de regionala miljökvalitetsmålen. Strategin mynnar ut i tre inriktningsområden; fossilbränslefri kommun, en giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald. Dessa tre inriktningsmål innehåller totalt tio målsättningar. I handlingsplanen som sträcker sig mellan åren 2017 och 2020 är fyra av dessa tio prioriterade. 

De tre inriktningsmålen är:

 

Fossilbränslefri kommun

 

 

Giftfri och resurseffektiv kommun

 

 

Naturmiljöer med mångfald


För att ge en aktuell bild av Håbos miljömålsarbete och hålla miljöstrategin levande kommer den att uppdateras när nya mål antas.

Vill du veta hur det går för kommunen kan du läsa våra årliga uppföljningar av miljöstrategin.

Du är alltid välkommen att kontakta kommunen vid frågor om hur vi arbetar med miljö i kommun. 

Sidansvarig: Anna Atterlöf

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster