Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Handlingsplan för Miljöstrategin för Håbo kommuns Miljöstrategi 2017-2020

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun år 2015. En kommunövergripande handlingsplan som sträcker sig mellan åren 2017-2020 har efter det arbetats fram.

Kommunens ledningsgrupp har prioriterat fyra av miljöstrategins målsättningar som kommunen fyra år framåt ska fokusera på. Under en workshop med tjänstemän från samtliga förvaltningar och bolag har förslag till åtgärder arbetats fram för dessa fyra prioriterade målsättningar. Det resulterade i fyra åtgärdspaket baserat på de prioriterade målsättningarna.

Håbo kommun ska under åren 2017-2020 fokusera på följande målsättningar och har tagit fram följande åtgärdspaket kopplat till dessa för att komma framåt i arbetet med att uppnå målsättningarna i miljöstrategin:

Inriktning 1: Fossilbränslefri kommun
Målsättning 1: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter
Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen

 

Inriktning 2: Giftfri och resurseffektiv kommun
Målsättning 2: Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsoteringen i kommunen

 

Inriktning 3: Naturmiljöer med mångfald
Målsättning 3: Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen

Målsättning 4: Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation
Åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och cykel i kommunen

Se handlingsplanen i sin helhet under relaterad information.

De åtgärder som varje förvaltning eller kommunalt bolag gör i linje med miljöstrategin planeras och tas fram och finns med i deras verksamhetsplan eller affärsplan.

Sidansvarig: Anna Atterlöf

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster