Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Hur kan jag bidra till en bättre miljö i Håbo?

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljöstrategin. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse. Här är tips till dig som vill bidra till att vi når målsättningarna.

1. Bidra till en fossilbränslefri kommun

Utnyttja kollektivtrafiken mera

Ofta väljer vi transportform av gammal vana. Pröva att åka kollektivt till jobbet. Om du bara ska ta dig korta sträckor är det allra bästa om du kan gå eller cykla. Ju fler som lämnar bilen hemma desto mindre mängd luftföroreningar blir det.

Spara energi

Isolera din bostad och byt ut en gammal kyl eller frys mot en ny, energisnål (titta efter energimärkningen). Du kan också stänga av apparater som inte används, dra ner rullgardiner och persienner kalla nätter och släck lamporna i tomma rum. Genom att spara energi bidrar du till att minska hela landets energiförbrukning, så vi kan hålla nere utsläppen av koldioxid och produktionen av kärnbränsleavfall.

Använd motorvärmare och välj dubbfria vinterdäck

Det räcker med att ha på motorvärmaren cirka två timmar åt gången. Stå inte på tomgång, och lär dig köra skonsamt (”ecodriving”). Utsläppen av skadliga ämnen blir lägre om du gör på detta sätt. Moderna dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden är i de flesta situationer lika trafiksäkra som dubbdäck men det bildas inte lika mycket slitagepartiklar.

2. Bidra till en giftfri och resurseffektiv kommun

Undvik att använda kemikalier i onödan

Använd miljömärkta kemiska produkter så långt det är möjligt. Se också till att förvara alla kemikalier utom räckhåll för småbarn. Vi vet att de miljömäkta produkterna åtminstone är mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. Hushållskemikalier är också den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn.

Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning

Farliga ämnen kan annars komma ut och orsaka skada i miljön. Var särskilt noga med färger, lösningsmedel, andra hushållskemikalier, batterier och elektronisk utrustning.

Välj ekologiska livsmedel så långt du kan

I ekologisk odling används betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel.

3. Bidra till naturmiljöer med mångfald

Bevara döda träd

Låt den där gamla döda tallen stå kvar på tomten fast den kanske inte är så vacker. Insektslivet i döda gamla träd är rikt, vilket också drar till sig insektsätande fåglar. Genom att låta trädet stå förbättrar du möjligheten för den biologiska mångfalden.

Tänk på att ”inte störa – inte förstöra” när du är ute i skogen

Skogen är mycket viktig för friluftslivet i Sverige. Därför måste vi gå varsamt fram och inte störa djuren eller förstöra växter, mark eller träd. Allemansrätten är något vi måste värna om.

Lär dig mer om skogen

Om du är skogsägare kan du delta i kurser och utbildningar som Skogsstyrelsen ordnar. Genom utbildning kan du få veta hur du undviker skador på skogsmarken av skogsmaskiner eller betning på skogsträden av älg och rådjur. Du kan också lära dig att avvärja svampangrepp och varför du bör plantera lövträd på avverkad mark.

0 av 4 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2019-08-22

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster