Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Planta med vacker såpbubbla i

Uppföljning av miljöstrategi

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun år 2015. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning av kommunens arbete sammanställs årligen.

Miljöbarometern

Håbo kommun är sedan år 2016 med i Sveriges Ekokommuner, ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. För att följa upp och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna används miljöbarometern som ett verktyg. Sveriges Ekokommuner följer upp 12 nyckeltal. Med nyckeltalen vill ekokommunerna på ett enkelt och konkret sätt indikera ifall utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet och samtidigt påminna om det strategiska arbetet som behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet.

Frågan är, leder det arbete vi gör i Håbo kommun i rätt riktning?

Besök gärna miljöbarometern för att se hur det går för Håbo kommun:

0 av 0 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-03-16

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster