Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Spara el tillsammans

Håbo kommun bidrar till att minska energiförbrukningen. Vi energieffektiviserar och moderniserar till exempel belysning, värme och ventilation. Du kan också vara med och bidra. Tillsammans gör vi skillnad!

Visste du att två procent av den totala elanvändningen i Sverige är cirka 3 TWh (terawattimmar). Det är ungefär lika mycket som vi kan spara tillsammans genom att sänka värmen inomhus med en grad och halvera användningen av varmvatten, bara i bostadssektorn. Enligt Svenska kraftnät.
Källa: Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vi hjälps åt och bidrar med att minska vår elförbrukning gör en liten förändring stor skillnad.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Det finns många goda skäl att spara el, inte minst ekonomiska skäl, men också för att det ska räcka till alla. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. VärIden är föränderlig och många aspekter påverkar el-tillgången, det kan vara vind, kyla och krig till exempel.

För att ha en beredskap och minska risken för elbrist behöver vi hushålla varsamt med elen, för att den ska räcka i alla situationer och för alla.

Energimyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om vad du kan göra för att bidra med att avlasta elnätet.

Det här gör Håbo kommun

Vi arbetar för att minska vår gemensamma energiförbrukning i Håbo kommun genom att

 • anpassa teknik
 • modernisera
 • effektivisera
 • och använda förnybar energi
 • Vi minskar elförbrukningen - fastighet, belysning och solel

  Vi arbetar systematiskt och planerat för att minska förbrukningen av el i vår utemiljö och i våra verksamhetslokaler. Det sker på flera olika sätt - genom anpassad teknik, modernisering och förnybar energi..

 • Kilowattjakten

  I Håbo kommuns gemensamma lokaler, där vi arbetar och har fritidsverksamheter kan vi gemensamt hjälpas åt och påminna varandra att släcka lampan för att tillsammans minska antalet kilowattimmar. Vi drar vårt strå till stacken i kilowattjakten.

 • Tips på hur du kan spara energi

  Här får du tips på vad just du kan göra för att spara energi dels med konkreta tips, men också information om gratis rådgivning hos Energi och klimatrådgivningen.

 • Hållbar energi för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Globala målen, mål 7: Hållbar energi för alla. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.

 • Varje kilowattimme (kWh) räknas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Energimyndigheten i Sverige har startat upp en kampanj som går ut på att varje kilowattimme räknas. Syftet med kampanjen är att genom bred information ändra vanor och ge ökad kunskap som bidrar till minskad elanvändning.

 • Så kan du förbereda dig för strömavbrott

  Vid elavbrott blir det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat, plötsligt en utmaning. Energimyndigheten med flera har tagt fram guider för hur man kan hantera strömavbrott under längre perioder.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster