Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vi minskar elförbrukningen - fastighet, belysning och solel

Vi arbetar systematiskt och planerat för att minska förbrukningen av el i vår utemiljö och i våra verksamhetslokaler. Det sker på flera olika sätt och vi kan redan se effekten av det arbetet i minskad förbrukning av kilowattimmar – när det gäller belysning utom- och inomhus och i värme och ventilation i våra verksamhetslokaler.

Vi byter succesivt ut gammal belysning mot energisnålare varianter, LED, och vi ser över och passar på att anpassa belysning till verksamhet som utförs i våra lokaler. Vi ser bland annat över möjligheter till dimmer eller närvarostyrd belysning. Vi har bytt ut äldre ineffektiva ventilationsaggregat mot moderna anläggningar som kan styras efter det behov som fastigheten och verksamheterna har. Detta i kombination med att vi för en dialog med verksamheterna och aktivt arbetar med att optimera drifttider. Med det menas att vi ska leverera luft och värme vid rätt tidpunkter, i rätt mängd anpassat till den verksamhet som bedrivs. Utöver att minska energiåtgången förbättras inomhusklimatet. För mycket luft och för hög värme kan skapa obehag exempelvis besvär med torra slemhinnor.

Sedan arbetet intensifierades i januari och fram till och med september har förbrukningen av el och värme minskat med sammanlagt över 2 000 000 kwh, och det är bara början.

Vad har vi gjort och vad gör vi?

Gatubelysning

  • Byte från schablonabonnemang till direktavläsning från elmätare, där vi betalar för faktisk förbrukning. Detta har skett under 2019-2020.
  • Vi byter ut lampor till mer energisnåla varianter, LED, i den takt vi kan utifrån budget.
  • Nya armaturer förbereds för styrning för att sänka energieffekten för belysning på natten.
  • Nattsänkning av lamporna kommer att testas på ett par utvalda sträckor under vintern 2022.

Resulterat i minskning av energiförbrukningen från 2.274.754 kWh 2018 till en årlig förbrukning av 1.360.013 kWh år 2021.

Värme, ventilation och belysning inomhus

  • Kartläggning av drifttider och injustering av värme.
  • Äldre ineffektiva ventilationsaggregat har bytts ut till moderna anläggningar
  • Dialog och samverkan och planering med verksamheter för effektivt nyttjande när lokaler används.

Resulterat i en besparing i elförbrukning 991 534 kWh och i fjärrvärmeförbrukning 1 131 928 kWh under perioden januari till september 2022 jämfört med samma tid 2021.

Solel - solceller

Håbo kommun arbetar också aktivt med investering av solceller. Redan 2019 påbörjades montering av solceller på kommunhuset och solcellerna är i drift sedan 2021.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om ytterligare investering i solceller och en investering av solceller på nio av kommunens fastigheter kommer att göras. Det finns också ett uppdrag att granska geografisk mark för bygge av en solcellspark. En utredning kring detta kommer att på påbörjas under 2023.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster