Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Klagomål på störning som kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön

 

Vänlig beskriv störningen i formuläret nedan. Fyll i med så mycket information som ni kan för att underlätta utredningen.

Lämnas klagomålet anonymt kan ingen återkoppling ske i ärendet.


Observera att du först själv måste prata med den som stör innan kommunen utreder klagomålet. Vänligen beskriv störningen i formuläret nedan. Fyll i med så mycket information som ni kan för att underlätta utredningen.


Klagande(lämnas klagomålet anonymt kan ingen återkoppling ske)
User informationDina uppgifter kommer att behandlas enligt PuL (personuppgiftslagen)

Den personuppgiftsansvariges identitet:

Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun
Adress: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta
Telefon: 0171-525 00
E-post: bygg.miljo@habo.se

Ändamålen med behandlingen:

Handläggning av ärende.

Kategorier av uppgifter som ska behandlas:

Namn, födelsedata, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Kategorier av mottagare av uppgifterna:

Handläggare inom bygg- och miljöförvaltningen.

Rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Nödvändiga uppgifter:

Du avgör själv om du vill lämna uppgifter till oss. Dessa är dock nödvändiga för vår handläggning av ditt ärende.

Registerutdrag:

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-03-23

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster