Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Strandskydd

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är reglerat i miljöbalken. Det innebär att du behöver vara uppmärksam på vad som gäller om du planerar att bygga eller göra andra förändringar inom strandskyddsområde.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet. Strandskyddet är generellt och gäller i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag upp till 100 meter från strandlinjen, både på land- och vattensidan. I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som regel 300 meter.

Det är miljöbalken (7 kap. MB) som reglerar vad man får göra och inte får göra inom strandskyddsområde.

Vilka områden har strandskydd?

Du kan se vilka områden i kommunen som är strandskyddade via våra digitala karta. Länk till annan webbplats öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att den digitala kartan inte stämmer exakt överens med verkligheten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om gränsområden.

Vad får man inte göra på strandskyddat område?

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga till exempel staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra, fälla träd och bygga bryggor.

Viktigt att komma ihåg är att byggnader som inte kräver bygglov, till exempel Friggebodar och Attefallshus, ändå kräver dispens från strandskyddet.

Dispens från strandskyddet

Det går att ansöka om en dispens som ger tillstånd att undantas från reglerna. För att få den här typen av dispens beviljad krävs särskilda skäl. Åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syften.

Vill du ansöka om dispens?

Det är i de flesta fall bygg- och miljönämnden som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. För att en dispens ska beviljas måste det finnas så kallade särskilda skäl. Kommunens beslut om strandskyddsdispens ska också granskas av Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om ansökan om dispens

Åtgärd som gjorts utan strandskyddsdispens

Om du har missat att ansöka om strandskyddsdispens- ansök då om dispens i efterhand. Om du tror att det utförts något på strandskyddat område som kräver dispens – vänligen kontakta kommunens kontaktcenter. Ange vilken fastighet det gäller och vad som har utförts.

Om en åtgärd utförts utan strandskyddsdispens kan bygg- och miljönämnden besluta om förelägganden som behövs för att strandskyddsbestämmelserna ska efterlevas. Det kan också leda till en åtalsanmälan.

Standskydd

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster