Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Enkät om hållbarhet våren 2020

Stort tack till dig som svarade på vår enkät och bidrog till vårt fortsatta arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Vi arbetar för att förverkliga kommunens vision om det goda livet i hållbara Håbo. Genom att svara på enkäten – och berätta vad hållbara Håbo betyder för dig – har du bidragit till vårt fortsatta arbete.

Vi arbetar med att ta fram en hållbarhetsstrategi för Håbo och din input ingår som ett underlag för hur vi ska ta oss an de Globala målen och Agenda 2030 och forma en gemensam strategi för vår kommun.

Exempel ur enkätsvaren

I hållbara Håbo finns det goda livet, vad innebär det för dig?

Många av de som svarade på enkäten lyfte möjligheten till friluftsliv och rekreation runt knuten och att landetkänslan är viktig. Samtidigt vill man ha ett levande Bålsta som erbjuder bra butiker, restauranger och möjligheter till olika fritidsaktiviteter. Det trycktes även på behovet av god samhällsservice som vårdcentral, polis, kollektivtrafik och att man behöver satsa på gemensamma ytor, idrottsbyggnader samt cykel och gång i hela kommunen.

Att det finns mötesplatser för människor att träffas på och att man underhåller så att det inte ser förfallet ut skapar trygghet. Vikten av trygghet i samhället togs upp av många.

Det lokala lyftes även fram vad gäller att främja lokala företagare och närproducerad mat samt vara nära med en liten påverkan på miljön. Ett bra liv i Håbo handlar om att folk mår bra och att vi säkerställer att det finns ordentlig omsorg om barn, sjuka och äldre. Håbo ska även vara en kommun som erbjuder trevliga sällskapsytor utomhus, parkmiljöer och ger möjlighet att röra sig i kommunen utan bil.

Några citat:

 • Det goda livet är enkelt och vackert – till exempel lätt att ta sig till ställen.
 • Hushållning med resurser, fina grönområden, trygghet för och omtänksamhet om alla boende i kommunen.
 • Att alla invånare får sina behov tillgodosedda och känner sig värdefulla.
 • Att det finns natur och ren luft.
 • Att det satsas på kvalitet i omsorg och utbildning.
 • Att alla instanser inom kommunen innehar ett ekologiskt förhållningssätt i verksamhetsutförandet och beslutsfattande.

Vad kan du göra?

I enkätsvaren lyftes många bra saker som du kan göra för att bidra till ett hållbart Håbo. Här är några exempel.

 • Gör medvetna val och ta långsiktiga beslut.
 • Skräpa inte ner och återvinn mera.
 • Ordna en marknad med lokala varor.
 • Plantera blommor, växter och träd.
 • Tänk på vad du köper och undvik onödiga inköp.
 • Arbeta och handla mer på hemmaplan.
 • Hjälp andra.
 • Visa respekt och hänsyn till alla.
 • Tipsa och medvetengör om exempelvis otrygga platser.
 • Gå ut och rör på dig och engagera dig i föreningslivet.
 • Aldrig acceptera diskriminering eller kränkningar.
 • Var delaktig, samarbeta och öka kunskapen.
 • Älska Håbo.

Sidansvarig: Anna Atterlöf

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster