Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tyck till om hållbarhet

Har du synpunkter och idéer när det gäller exempelvis transporter, cykling, belysning, trygghet eller grönområden i Håbo? Svara på en eller flera av våra enkäter och bidra till vårt fortsatta arbete.

Vi vill gärna höra dina tankar kring hållbarhet.Du kan tycka till genom att svara på de här enkäterna. Det finns fyra enkäter – svara på en, två, tre eller alla fyra. Skrolla ner så hittar du länk till respektive enkät.

Du behöver inte ange ditt namn när du svara på enkäterna, men dina svar blir offentlig handling.

Var med och påverka vårt hållbara Håbo – vad betyder det för dig?

Vi arbetar för att förverkliga kommunens vision om det goda livet i hållbara Håbo. Genom att svara på denna enkät bidrar du till vårt fortsatta arbete.

Just nu arbetar vi med att ta fram en hållbarhetsstrategi för Håbo och din input kommer att ingå som ett underlag för hur vi ska ta oss an de Globala målen och Agenda 2030.

Arbetet har påbörjats och nu önskar vi dina synpunkter på de förslag till inriktningar i hållbarhetsstrategin som har tagits fram. På så sätt hjälper du oss att forma en gemensam strategi för vår kommun.

Länk till enkäten om Håbos hållbarhetsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa förslaget på inriktningar i HållbarhetsstrateginPDF

Cykling och belysning i Håbo

Här är en enkät med frågor om din upplevelse av att cykla i Håbo och hur du upplever belysningen i kommunen.

Svaren kommer att användas i arbetet med att utveckla respektive område. Du är välkommen att lämna konkreta förslag på förbättringar för båda delar!

Länk till enkäten om cykling och belysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social hållbarhet – så skapar vi ett tryggt, jämställt och jämlikt Håbo

Genom dina svar kan du hjälpa oss med idéer på hur vi skapar ett tryggt, jämställt och jämlikt Håbo där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Länk till enkäten om social hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur upplever och använder du kommunens naturområden?

Håbo kommun håller på att ta fram ett grönstrukturprogram för kommunen, med fokus på Bålsta.

Grönstrukturprogrammet ska:

  • översiktligt beskriva de gröna sambanden på en kommunövergripande nivå
  • tydligt beskriva de gröna kopplingarna i Bålsta, dess grundläggande värden och funktioner samt hur de ska bevaras, utvecklas och förstärkas.

I det här arbete är det av stor vikt för oss att få veta hur du som invånare upplever och använder kommunens naturområden idag. I den här enkäten får du svara på några frågor om din besöksfrekvens, aktivitet och upplevelser i några olika typer av naturmiljöer som finns i kommunen.

Länk till enkäten om om kommunens naturområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2020-04-01

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster