Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Arkitekturpolicy

Nu är förslaget till en arkitekturpolicy ute på remiss. Arkitekturpolicyn tydliggör våra riktlinjer i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Ta chansen att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget senast den 17 juni 2022.

Syftet med en policy för arkitektur är att tydliggöra våra riktlinjer i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. I planering för den byggda miljön är det viktigt att sätta människan i centrum. Trygghet och trivsel speglar sig i byggnaders funktion och användning, platsens funktion för aktiviteter eller möten, grönska samt belysning. 

Policyn ska beskriva kvalitet för stadsbyggande och arkitektur på ett sätt som passar in i Håbos bebyggelsemiljöer. Arkitekturpolicyn kan också vara ett stöd i handläggning och beslut om planer och bygglov. Policyn ska stimulera till dialog om hur Håbos byggnadsmiljöer ska se ut. Den hjälper också till att marknadsföra kommunen och stärka vår identitet.

Förslaget till Arkitekturpolicy är ute på remiss under perioden 4 april till 17 juni 2022.

Synpunkter

Vänligen uppge diarienummer 2022/298 när du lämnar synpunkter på arkitekturpolicyn.

Vi tar emot synpunkter via mejl eller per post.
E-postadress: plan@habo.se

Adress:
Planeringsavdelningen
Håbo kommun
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster