Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 455 för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand

Flygfoto som visar planområdets avgränsning

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 13 december 2021 antagit förslaget till detaljplan.

Bakgrund och syfte

När ny detaljplan för Hagviken togs fram på 70-talet valde Länsstyrelsen (som då var prövande myndighet) att utesluta de aktuella fyra fastigheterna. Det rörde då främst placering av byggnad på tomterna, och möjlighet till avstyckning.

Sen 70-talet har kommunen av misstag gett bygglov utifrån den senare planen, och byggnaderna idag stämmer därför dåligt med gällande plan. Syftet med detaljplanen är därför att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad/komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse. Vidare möjliggör planförslaget även en planenlig angöring till fastigheter som idag ansluter via parkmark. Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Nulägesstatus - detaljplanen har vunnit laga kraft

Efter Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 13 december 2021 (§165) löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inga överklaganden och detaljplanen vann därför laga kraft datum.

Pil som visar planprocessen

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster