Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde

Förslag till ändring av detaljplan nr 395, Västerskogs industriområde, norra delen.

Sammanfattning - syfte

Ändringen innebär att det på fastigheten Bålsta 2:137 i Västerskogs industriområde ges möjlighet att bygga en fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.

Nulägesstatus - detaljplanen har vunnit laga kraft

Efter Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 2021-06-14 (§82) löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inga överklaganden och detaljplanen vann därför laga kraft.

Planprocesspil som visar Laga Kraft

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster