Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Frågor och svar Bålsta C

1. Hur stort är området?

Hela planprogramområdet är 30 hektar (ha). Vid detaljplaneringen delas området upp i mindre etapper. I nuläget finns uppdrag att ta fram etapp 1 Bålsta torg söder om stationen mellan Stockholmsvägen och järnvägen, samt etapp 6 Bålsta centrum. Området för etapp 2 ingår numera i etapp 1.

2. Hur många etapper kommer det att bli?

Området kommer att delas upp i upp till åtta stycken etapper, där varje etapp blir en detaljplan som sätter ramarna (användning, byggrätt, utformning med mera) för etappen. Varje detaljplan blir ett projekt i sig att driva.

3. Hur lång tid kommer hela projektet att ta?

Genomförandetiden uppskattas till cirka 20 år.

4. Hur blir det med resecentrum?

Efter att det nya busstorget slutförts startar inom kort arbetet med det nya resecentrumet. Resecentrumet beräknas stå klart innan sommaren 2022. Tillgängligheten ska förbättras och det ska bli lättare och enklare att resa kollektivt. Nya målpunkter skapas och även en attraktiv och välkomnande entré till Bålsta planeras. Tanken är att det ska vara ”okej att missa bussen” för att det finns en attraktiv väntan, till exempel café, mötesplatser och upplevelser.

5. Blir det butikslokaler i bottenvåningen och i så fall vilken typ av butiker?

Planerna kommer till stor del att möjliggöra för butiker i bottenvåningen. En handelsutredning är framtagen, som bygger på dagens handelssituation i området. Utredningen föreslår en plan för hur handeln i området ska utvecklas och lokaliseras. Vilken typ av butiker eller verksamheter som kan inrymmas är svårt att säga idag.

6. Hur många lägenheter kommer det att byggas?

Det kommer att byggas cirka 1500-2000 nya bostäder inom området. Ledordet är variation. Målet är varierad stadsbebyggelse med blandat innehåll, arkitektonisk uttryck, boendeform (hyresrätter och bostadsrätter) och så vidare.

7. När får vi se den första fastigheten klar?

Det är svårt att säga exakt, då det är en planprocess som ska drivas till laga kraftvunnen detaljplan innan byggnation kan starta. Vid en effektiv planprocess så skulle en byggstart kunna ske i början eller mitten av 2022. Förutom resecentrum, ser vi nog en färdig byggnad tidigast under 2023.

3 av 15 har hittat den information de sökte

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster