Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Tillfällig väg ersätter sträcka av Stockholmsvägen

Bild tagen från Centrumrondellen i riktning mot Stationsrondellen.

Från vecka 6 stängs den tillfälliga pendlarparkeringen intill resecentrum. Ytan kommer delvis att användas för att leda om trafiken till en dubbelriktad väg från Stockholmsvägen. Anledningen är fortsatt arbete med nya VA-ledningar. Därefter kommer platsen att användas som upppställningsyta för byggarbeten. Det innebär att projekt Bålsta C går in i en ny fas av steg 1 där infrastrukturen anpassas med nya vatten- och avloppsledningar och gång- och cykelvägar.

Den tillfälliga ytan intill resecentrum längs Stockholmsvägen har under en period, i väntan på utvecklingen av Bålsta C, använts dels som en pendlarparkering. Resecentrum och busstorget är nästintill färdiga och nu är arbetet med marken intill resecentrum i full gång samtidigt som utvecklingen av infrastrukturen pågår längs Stockholmsvägen.

Tillfällig pendlarparkering upphör

Från vecka 6 (med start måndag den 6 februari) stängs den tillfälliga pendlarparkeringen.Trafik som färdas längs Stockholmsvägen mellan Stationsrondellen och Centrumrondellen leds om till en tillfällig dubbelriktad väg som går öven den nuvarande tillfälliga pendlarparkeringen.Ytan kommer fortsättningsvis användas som uppställningsplats för vidare byggarbeten.

Omledning av trafik längs Stockholmsvägen

För att kunna hålla flödet av trafiken längs Stockholmsvägen bygger vi en tillfällig dubbelriktad väg som under en period ersätter sträckan mellan Stationsrondellen och Centrumrondellen.

Kartbild som visar den tillfälliga vägen.

Den blå linjen markerar den tillfälliga vägen.

Vad är Bålsta C?

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Du hittar mer information på sidan Bålsta C

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster