Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Stockholmsvägen öppen

- för fortsatt utveckling av Håbo kommun

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist, Sh bygg VD Dalia Ramzi

Nu är Bålsta redo för en fortsatt utveckling efter att VA-ledningarna längs Stockholmsvägen är klara. Idag 5 juli öppnades Stockholmsvägen som genomfartsled efter att under en tid varit avstängd när Håbo kommun förstärkt och byggt ut ledningsnätet för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen ordförande Catherine Öhrqvist tackade alla inblandade i sitt tal vid öppningen.

Under förmiddagen fredag den 5 juli öppnade kommunstyrelsens ordförande (KSO) Catherine Öhrqvist Stockholmsvägen tillsammans med Dalia Ramiz, VD för SH bygg. I höst sker den slutliga inkopplingen till de nya ledningarna som nu är klara längs Stockholmsvägen.

Catherine Öhrqvist, KSO, inleder sitt tal med "ÄNTLIGEN öppnar Stockholmsvägen för trafik igen och ÄNTLIGEN kan vi nå restauranger och affärer här enkelt." Hon berättar att det är ungefär hela 800 meter nya vatten- och avloppsledningar som lagts och flera tusen meter rör. Och att hela kommunsverige står inför stora investeringar i vatten och avlopp, gamla ledningar behöver bytas ut för att säkra framtidens infrastruktur. Håbo kommun genomför flera projekt för upprustning och utbyggnad för vatten och avlopp. Projektet längs Stockholmsvägen är ett av dem.

" Det är ett viktigt arbete som våra medarbetare har genomfört tillsammans. Till förmån för våra barn och barnbarn, för kommande generationer. Ett arbete som möjliggör utveckling och tillväxt i Håbo kommun men som också har varit nödvändigt för att säkerställa att vi även i framtiden har rent vatten i kranen och att vi kan spola i toaletten", sa Catherine Öhrqvist.

Hon avslutade med att rikta ett stort tack alla som är och har varit delaktiga i projektet, anläggningsarbetare, projektledare, kommunikatörer och för att nämna några yrkesgrupper som alla varit en pusselbit i detta. Och ett särskilt stort och varmt tack till alla verksamheter som påverkats under tiden arbetet för en fortsatt utveckling pågår.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster