Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Markanvisningstävling kvarter 3 och 4

Kartbild över de kvarter som det ska byggas på

Nu bjuder Håbo kommun in till markanvisningstävling för två kvarter i etapp 2 av utvecklingen av Bålsta centrum.

Håbo kommun har nu börjat med planerna för etapp 2 i Bålsta centrumprojektet. Två av fyra bostadskvarter är markanvisade och ytterligare två är kvar. Därför bjuder kommunen in till en markanvisningstävling för kvarter 3 och 4. Ett med kvartersstruktur och ett i lamellform.

Utformning

Utformningen av bostadskvarteren utgår ifrån de planprogram och idé- och gestaltningsprogram som tagits fram tidigare. Utifrån det uppskattas byggrätten till ungefär 10 000 kvadratmeter (kvm) bruttoarea (BTA) som ska vara mellan 3 och en halv och 6 våningar. Tanken är att kvarteren ska vara uppdelade i mindre enheter med varierande höjd och gestaltning.

Sista anbudsdag

Sista dag att lämna in anbud till Håbo kommunen är fredagen 22 december 2017 kl 12.00.

Bakgrund

Bålsta centrum står nu inför en omfattande omvandling som bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas specifika identitet. Målet är att sätta människan i fokus istället för bilen och ersätta tätorten med en livfull småstad. Ledordet lyder ”från tätort till stad”.

Håbo kommun tillhör Uppsala län och är en expansiv kommun med ett centralt läge i Mälardalen. Bålsta tätort ligger med goda pendlingsmöjligheter cirka 5 mil från Stockholm, Uppsala och Västerås samt 3 mil från Arlanda och Enköping. Befolkningstillväxten är positiv och antalet invånare i Håbo kommun passerade 21 000 år 2017.

Kontakt

För frågor eller mer information, kontakta

Anton Karlsson, planarkitekt

Telefon: 0171-464 378

E-post: anton.karlsson@habo.se

Sidansvarig: Anna-Karin Bergvall

2017-12-18

Klicka för support
Stäng supportfönster