Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Skokloster sjöstad

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2009-10-26, § 143.

Programområdet för Skokloster Sjöstad är beläget i Slottsskogen i Skokloster, i anslutning till bostadsområdet Idealbyn. Programområdet avgränsas av Slottsskogsleden, Gropens bostadsområde, bäcken mot Österkvarn och Mälaren samt Söderskogens bostadsområde.

Programmet redovisar att området innehåller en utbyggnad med ca 350 bostäder som kan uppföras som friliggande enbostadshus, kedjehus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Programmet inrymmer även verksamheter och service som handel, hantverk, kontor, skola och förskola samt småbåtshamn.

Programområdets areal är ca 85 ha.

Syftet med ett detaljplaneprogram

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Samrådsmöte hölls den 23 juni i Skokloster bygdegård.

Den första detaljplanen inom programmet för Skokloster sjöstad heter Skokloster udde 1.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster