Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Skokloster sjöstad

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2009-10-26, § 143.

Programområdet för Skokloster Sjöstad är beläget i Slottsskogen i Skokloster, i anslutning till bostadsområdet Idealbyn. Programområdet avgränsas av Slottsskogsleden, Gropens bostadsområde, bäcken mot Österkvarn och Mälaren samt Söderskogens bostadsområde.

Programmet redovisar att området innehåller en utbyggnad med ca 350 bostäder som kan uppföras som friliggande enbostadshus, kedjehus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Programmet inrymmer även verksamheter och service som handel, hantverk, kontor, skola och förskola samt småbåtshamn.

Programområdets areal är ca 85 ha.

Syftet med ett detaljplaneprogram

Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Samrådsmöte hölls den 23 juni i Skokloster bygdegård.

Den första detaljplanen inom programmet för Skokloster sjöstad heter Skokloster udde 1.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster