Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Bista verksamhetsområde

Ett planprogram är ett strategiskt dokument för att visa hur man på lång sikt önskar att förvalta och utveckla ett avgränsat område.

Sammanfattning - syfte

Programmets syfte är att kartlägga den framtida funktionsomvandlingen av Bista verksamhetsområde, från industri till bostäder, genom att undersöka dess framtida stads- och trafikstruktur samt områdets koppling till Gröna Dalen och Bålsta Centrum. Programmet bör beskriva hur området ska utvecklas etappvis, vilka verksamheter som kan vara kvar och hur de andra ska omlokaliseras. Förutom att skapa nya centrumnära bostäder syftar utvecklingen av området till att aktivera och tillgängliggöra Aronsviken, både för boende i Bålsta men också för bersökare genom att undersöka möjligheten att anlägga en ny gästhamn.

Nulägesstatus – framtagande av planhandlingar

Kommunen förbereder för tillfället ett avtal med fastighetsägaren för Bista 5:27 vilket kommer att tjäna som ett ramverk för det fortsatta planarbetet.

Processbild för detaljplaneprogram med planuppdrag inringat

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-16 att uppdra till förvaltningen att upprätta en detaljplan för Bista 5:27 efter att ett positivt planbesked getts till fastighetens ägare Fastighets AB Aronsborg. Fastighetsägarens ambition är att bygga bostäder invid den befintliga konferensanläggningen. I översiktsplanens utställningsförslag är Aronsviken utpekat som en ”framtida trädgårdsstad på längre sikt”. Det positiva planbeskedet innebär en tidsmässig avvikelse ifrån översiktsplanen vilket nödvändiggör att ett planprogram upprättas. Programmets godkännande är en förutsättning för ett fortsätt detaljplanearbete i området.

Upplysningar om projektet lämnas av Andreas Lagerström på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Andreas Lagerström

Klicka för support
Stäng supportfönster