Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Dragelund

Klicka på bilden för att se hela det område som detaljplaneprogrammet gäller.

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund har fattats i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Området i Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger nu fokus på verksamheter, men även på områdets höga natur- och kulturvärden.

Syfte

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområden längs med E18 och Södra Bålstaleden. Planen syftar även till att stärka skyddet för värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

En viktig aspekt med programmet är just att hitta avgränsningar mellan de olika intressena i området. Mellan rekreation och verksamhetsmark, mellan verksamhetsmark och trafikanläggning, mellan natur- och kulturvärden och trafikanläggningar med mera.

Nulägesstatus

Samrådshandlingar tas fram och beräknas vara klara för samråd under sommaren 2018.

Planprocessen för Dragelund med planuppdrag inringat

Bakgrund

Planområdet och dess tänkta innehåll har varierat under åren. Från att till en början ha fokuserat på en större skidanläggning, till ett vidare område med både verksamheter och bostäder och till att nu fokusera på verksamheter och rekreation.

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-04-19

Klicka för support
Stäng supportfönster