Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Dragelund

Ovan visas bilden över området som gäller. Klicka på bilden för att se hela området.

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund har fattats i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Området i Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Sedan mitten av 2016, med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger fokus på verksamheter, men även på områdets höga natur- och kulturvärden.

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområde(n) längs med och både norr och söder om E18. Planen syftar även till att skydda värdefulla natur-, kultur och rekreationsvärden, och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

Planprogrammet beräknas gå ut på samråd i slutet av augusti 2017. I samband med samrådet kommer ett samrådsförslag med plankarta och planbeskrivning att publiceras här på sidan.

Aktuellt (oktober 2017)

För tillfället sker ett arbete med att hitta avgränsningar mellan olika intressen. Så som natur-, kultur- och rekreationsvärden, trafik och exploatering.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-10-27

Klicka för support
Stäng supportfönster