Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Dragelund

Klicka på bilden för att se hela det område som detaljplaneprogrammet gäller.

Området Dragelund ligger sydöst om Draget mellan E18 och Mälarbanan. Nu går planprogrammet ut på samråd vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till planprogram en inriktning mot:

  • En tydligare entrésida för kommunen mot E18
  • Fler lokala arbetstillfällen, med nya verksamheter och möjlighet att omlokalisera inom Bålsta
  • Ett skydd för natur- och kulturvärden genom utvecklande av ett rekreationsområde

Läs planprogrammet för Dragelund i sin helhet.PDF

Vad händer nu?

Förslaget till planprogrammet ska nu ut på samråd, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka in dina synpunkter skriftligt senast fredag 21 december

  • E-post: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Synpunkter som kommer in under samrådet kan ligga till grund till justeringar och ligga med som underlag för kommande detaljplanering. Efter eventuella justeringar lämnas programmet över till kommunfullmäktige för godkännande.

 

Planprocessen för Dragelund med planuppdrag inringat

Syfte

Syftet med planen är att undersöka möjligheter till verksamhetsområden längs med E18 och Södra Bålstaleden. Planen syftar även till att stärka skyddet för värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden och ska även utreda förutsättningar för att upprätta ett nytt naturreservat med fokus på Lillsjön.

En viktig aspekt med programmet är just att hitta avgränsningar mellan de olika intressena i området. Mellan rekreation och verksamhetsmark, mellan verksamhetsmark och trafikanläggning, mellan natur- och kulturvärden och trafikanläggningar med mera.

Bakgrund

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Dragelund fattades i kommunstyrelsen 2011-02-07 § 19.

Arbetet med planprogram för Dragelund har pågått i många år och har varierande fokuserat på verksamheter och bostäder. Med tanke på Dragets snabba utbyggnad, ligger nu fokus på verksamheter och rekreation.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-11-21

Klicka för support
Stäng supportfönster