Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Dyarne

Området Dyarne ligger cirka 1 kilometer från Bålsta centrum och innehåller bostäder, kontor och småindustri. Planprogrammet omfattar i dagsläget cirka 250 000 kvadratmeter och innefattar ett flertal fastigheter. Kommunens avsikt är att ta ett helhetsperspektiv över området innan detaljplaner uppförs på platsen.

Sammanfattning - syfte

Förfrågningar har kommit in till kommunen där intresse har funnits att möjliggöra bostäder i området Dyarne. Ett flertal lokaler behöver renoveras och verksamheter som finns i området kan behöva omlokaliseras. Området Dyarne ligger i närheten av Bålsta centrum och innehåller många olika funktioner. Den framtida utvecklingen av planeringen kommer att se till områdets helhet innan nya detaljplaner upprättas.

Programmets syfte är att undersöka om och hur en utveckling av privata och offentliga verksamheter, och bostäder kan utvecklas i området. Enligt samrådshandlingen för översiktsplanen från 2016 är Dyarne ett utvecklingsområde vilket betyder att funktionen av området kan förändras. I dagsläget innehåller kvarteren en blandning av småindustri och bostäder.

Den eftersträvande karaktären för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, bostadsstorlekar och färgsättning.

Nulägesstatus – Planuppdrag

I nuläget kommer det att ske en uppstart i projektet där en inriktning för projektet ska göras. När projektet utformas kommer en nära dialog finnas med fastighetsägare i området.

Processbild för detaljplaneprogram med planuppdrag inringat

Bakgrund

Under ett flertal år har planer inom området förändrats och ett flertal funktioner i området har omvandlats. Den 12 oktober 2017 kom ett planbesked in till kommunen från Håbo Hus som föreslog en förtätning av en del av området. Som svar på förslaget beslutades att ett uppdrag för ett planprogram ska göras innan detaljplanering av området börjas, detta beslut togs den 30 januari 2018.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster