Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Gamla Bålsta

Förslag till detaljplaneprogram för Gamla Bålsta (centrum) ställs nu ut för samråd. Området ligger norr om nuvarande centrum, längs med Stockholmsvägen.

Planuppdrag: 2015-11-23.

Syfte

Syfte med planprogrammet är att kartlägga och undersöka förutsättningar för förtätning i Gamla Bålsta, med fokus längs Stockholmsvägen.

För större delen av området gäller fortfarande en av Bålstas äldsta byggnadsplaner (från 1956). Den äldre planen har succesivt och till del ersatts av ett 20-tal mindre planer, men för att hålla ihop karaktären, och skydda Bålstas bebyggelsehistoria föreslås programmet ta ett större grepp.

Uppskattningsvis kan ett omkring 200 nya bostäder möjliggöras genom på-, till-, eller nybyggnad.

Nulägesstatus – förlängd samrådstid

Samrådstiden för detaljplaneprogrammet är förlängt till den 15 oktober. Under samrådet finns möjlighet att tycka till om förslaget. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform i Håbo bibliotek.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkerna lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens förvaltning, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se. Märk ditt brev eller mail med "KS 2020/162". Synpunkterna ska lämnas senast den 15 augusti.

Måndagen den 5 oktober klockan 18:00 hålls ett samrådsmöte i kommunhuset. Under mötet kommer förslaget att presenteras och du har möjlighet att ställa frågor.

Samrådsmöte måndagen den 5 oktober

Måndagen den 5 oktober klockan 18:00 hålls ett samrådsmöte i kommunhuset. Under mötet kommer förslaget att presenteras och du har möjlighet att ställa frågor.

På grund av restriktioner till följd av pågående pandemi är antalet deltagare begränsat till 25 personer. Anmälan skickas till plan@habo.se senast torsdag 1 oktober. Välkommen!

Bakgrund

Gamla Bålsta är den äldsta delen av dagens tätort. I början var Bålsta bara en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landvägen mellan Enköping och Stockholm. Idag är Bålsta på väg att omvandlas till en trevlig småstad. Krav finns på nya detaljplaner för att utveckla den äldsta delen av Bålsta tätort.

Bebyggelse i Gamla Bålsta präglas mest av fristående villor eller små flerfamiljshus i trä eller med putsade fasader i ett respektive två plan och ofta med verksamhet i bottenvåningen.

Centrala delen av gamla Bålsta med en mataffär mitt emot gamla järnvägsstationen är omgiven av några 3- till 4-vånings flerbostadshus som utförts under de senaste 20-30 åren. Bebyggelsestrukturen i gamla Bålsta är heterogen utan tydliga gaturum.

En kort sträcka av Stockholmsvägen, söder om gamla järnvägsstationen och mot nya centrum, har en bebyggelsekaraktär som av de flesta upplevs som trevlig och tilltalande. Förutom bostäder finns här även butiker, restauranger, kaféer, musikhandlare samt en konsertscen/biograf och teaterscen i Medborgarhuset Borgen.

Eftersom det råder ett relativt stort tryck på expansion i Gamla Bålsta bedöms en ny detaljplan vara av stort värde för att möjliggöra en positiv utveckling av denna del av Bålsta samt för att bevara bebyggelsens karaktär.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster