Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Gröna Dalen

Planavdelningen har fått i uppdrag av politikerna att ta fram ett detaljplaneprogram för Gröna Dalen. En del av Gröna Dalen föreslås bli en stor stadspark som binder ihop centrum med Mälaren. En stadspark är ett grönområde som ligger centralt i en stad eller tätort. Några exempel på innehåll kan vara odlingar, stora öppna fält för olika aktiviteter, planteringar och motionsspår. Några utvalda av Gröna dalens programområde föreslås utredas för bebyggelse.

Medborgardialog

Hur vill invånare använda en ny park i Gröna Dalen och vad ska finnas där? Under medborgarundersökningen som hölls under april 2012 lämnade cirka 50 personer sina synpunkter, idéer och visioner för ett framtida grönområde i Gröna dalen.

Många personer vill ha plats för motion och rörelse i form av motionsspår, skid- och pulkabacke samt utomhusgym. Barnens behov är viktiga, många önskar en lekplats, utomhuspool och barnträdgård med labyrint och stockar som även äldre barn kan ha roligt med.

Många vuxna tycker att det ska finnas plats för barn och deras lekar generellt sett, frågar man barnen så ger de en detaljerad bild på vad som en park för barn kan innehålla. En skolklass i årskurs två har lämnat många intressanta förslag på liknande ”äventyrslekpark” som ska bland annat ska innehålla: Kinagunga, klätterställning, studsmatta, klätterborg, snurra, linbana, styltor, rutschkana, labyrint med små fallgropar med mera. Väldigt många, nästan alla, vill ha en labyrint. Andra populära önskemål som barnen har för parken är att där ska finnas djur, saftställe/café, kiosk, damm, utomhuspool, tennis/badmintonplan, buskar, fontän, vattenfall, betongplattor, en bod, träd och bänkar.

Sådant som ingår i en klassisk parkmiljö som blommor, träd och sittplatser vill väldigt många ha i sin park. Flera synpunkter handlar om utsmyckning av parken som figurer, vattenspegel, vattenkonst, broar och trevlig belysning.

En synpunkt handlar om Gröna Dalen skolan; solpaneler på taket och gymnastikhall vid grusplanen föreslås.

Några föreslår en vattenpark, andra en vattenkanal ned till viken. Någon vill öka kopplingen och tillgängligheten till Mälaren. Trygga gång- och cykelvägar är viktigt för många.  Två synpunkter motsätter sig att kommunen satsar på en park och tycker att pengarna ska läggas på andra verksamheter istället.

Plats för ställen att vistas föreslås också, så som ställen för picknick, café, utomhusscen och grillplats. En person anser att det är viktigt att det finns handikappanpassade sittplatser. En person föreslår en hembygdsgård med djur och små stugor som vintertid kan användas till julmarknad.

En person föreslår en mångfald av träd, bland annat ädla lövträd. Alléer föreslås mellan olika parkbestånd. Parken föreslås bli en kunskapsbank och undervisningsobjekt för skolor, med bland annat stenar som illustrerar olika bergarter.

 Alla synpunkter i sin helhet.

 

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-08-02

Klicka för support
Stäng supportfönster