Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för St Eriks/Nordform

För tillfället förs en dialog mellan kommun och fastighetsägare för inriktning och omfattning för exploatering av området.

Planuppdrag: 2016-09-05

Syfte

Syftet med ett detaljplaneprogram är att undersöka förutsättningarna för bostadsbebyggelse på fastigheten Bista 16:1 samt i ett större perspektiv, där också kopplingen mellan Frösundavik och de centrala delarna av Bålsta utreds. 

Nulägesstatus – framtagande av planhandlingar

För tillfället förs en dialog mellan kommun och fastighetsägare för inriktning och omfattning för exploatering av området.

Processen för detaljplaneprogram med planuppdrag inringat

Bakgrund

Fastighetsägaren till Bista 16:1, Bista Mälarstad AB, inkom i augusti 2015 med en förfrågan om att ta fram ett detaljplaneprogram för att pröva förutsättningarna inför en planläggning där bostadsändamål blir huvudsaklig markanvändning på fastigheten.

Fastigheten (cirka 17 hektar) är idag inte planlagd. Den verksamhet som har bedrivits på fastigheten är industriell verksamhet. Företaget S:t Eriks som har haft verksamheten där har helt upphört med detta och nuvarande fastighetsägare är Bista Mälarstad AB.

Det fanns sedan 2010 ett uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram, men eftersom lagstiftningen förändrats sedan dess samt att det nu är en ny exploatör involverad beslutades det om ett nytt uppdrag 2016.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster