Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Båtsbacken

Ett planprogram är ett strategiskt dokument för att visa hur man på lång sikt önskar att förvalta och utveckla ett avgränsat område.

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Båtsbacken har fattats i kommunstyrelsen 2008-10-13.

Sammanfattning - syfte

Programområdet omfattar detaljplanerna K6A, K6 och 326 samt Båtsbacken och den norra delen av Hagviken, som idag är planlöst. Planområdet är 51 hektar och begränsas i huvudsak av Råbyleden i norr, Hagviken i väster och Göksvik i öster.

Syftet med detaljplaneprogram för Båtsbacken är att modernisera gällande detaljplan samt att utreda möjligheten att planlägga nya tomter för bostadsbebyggelse i området Båtsbacken.

Nulägesstatus - vilande

Programmet för Båtsbacken är för närvarande vilande, det vill säga det pågår i dagsläget inget aktivt planarbete från kommunens sida.

Upplysningar om planprojektet lämnas av plan- och exploateringssavdelningen.

Sidansvarig:

2018-07-27

Klicka för support
Stäng supportfönster