Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp

Ett planprogram är ett strategiskt dokument för att visa hur man på lång sikt önskar att förvalta och utveckla ett avgränsat område. Planprogrammet ligger sedan som grund vid detaljplanering,

Beslut om uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp har fattats i kommunstyrelsen 2010-10-18 §146.

Sammanfattning - syfte

Området ligger längs Mälaren, cirka 3 km sydväst om Bålsta centrum. Planprogrammet ska utreda en utbyggnad av området med bostäder. Behovet av en ny tillfartsväg samt utökad vatten- och avloppsbyggnad ska också utredas.

I utställningsförslaget till ny översiktsplan framgår att :

Området öster om Torresta vid Mälaren söder om Bålsta föreslås på sikt utvecklas med i huvudsak småhus. Förutsättning för en utveckling av området är att det går att anordna hållbar vatten- och avloppsförsörjning, samt att väginfrastrukturen byggs ut. Stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden och allmänhetens tillgång till strandområdet. Utveckling i detta område kräver ett helhetsgrepp för att skapa goda förutsättningar till nya infrastrukturlösningar samt en god sammanlänkning med Bålsta.

Nulägesstatus - vilande (inför samråd)

Programmet för Torresta-Talltorp är för närvarande vilande, det vill säga det pågår inget aktivt planarbete från kommunens sida.

Upplysningar om planprojektet lämnas av plan- och exploateringsavdelningen.

Planprocessen

Sidansvarig: Plan- och exploateringsavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster