Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde

Förslag till ändring av detaljplan nr 395, Västerskogs industriområde, norra delen.

Sammanfattning - syfte

Ändringen innebär att det på fastigheten Bålsta 2:137 i Västerskogs industriområde ges möjlighet att bygga en obemannad fordonsgasmack där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas. I gällande detaljplan finns en byggrätt för industri som ännu inte utnyttjats. Förslaget till ändring i detaljplanen innebär en byggrätt för pumpar, skyltar och en cistern för fordonsgas som är ca 20 meter hög. Anläggningen ska betjäna behovet av fordonsgas för tung trafik vid infarten till Björnbro logistikområde.

Förslaget är under tiden 21 december 2020 till 21 januari 2020 ute på samråd till myndigheter, företag, organisationer och berörda sakägare.

Nulägesstatus - samråd

Under samrådstiden finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Om inga negativa synpunkter på föreslagen planändring kommer in kan kommunen komma övergå till så kallat begränsat förfarande och anta förslaget utan föregående granskning.

Godkännandet (och eventuella synpunkter) lämnas lämpligast per brev i bifogade frankerade svarskuvert till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller till plan@habo.se. Synpunkter eller godkännande ska lämnas senast torsdag 21 januari 2021. Vänligen uppge kommunens diarienummer 2020/279. Lämna fullständigt namn, adress, (och om du är fastighetsägare, lämpligen även fastighetsbeteckning på berörd fastighet). Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under detta samråd kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster