Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 1:153 m.fl, Snickeriet

Karta över byggnaden Snickeriet.

Ändringen innebär att det på plan två i byggnanden som kallas "Snickeriet" får inredas bostäder. Idag tillåts endast tillfälligt boende.

Sammanfattning - syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att ändra byggrätten i gällande detaljplan så att bostadslägenheter kan tillåtas . Fastighetens byggnad utmed Enköpingsvägen har i sin övre våning byggts om till fyra lägenheter för tillfälligt boende. Nuvarande planbestämmelse HJK medger för denna del användningen hotellboende eller någon form av korttidsboende men normalt lägenhetsboende över längre tid är inte förenligt med den bestämmelsen. Genom att användningsbestämmelsen för aktuell byggnad ändras till BHJK så kan permanent bebodda lägenheter godtas.

Byggnaden är också värderad i kommunens Kulturmiljöprogram och har ett kulturhistoriskt värde som Bålstas första industribyggnad från 1900-talets första hälft. Därför har en varsamhetsbestämmelse k1 lagts till i detaljplanen för denna byggnad.

Ändringen är förenlig med den fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort, FÖP, som 2010-06-04 antogs av kommunfullmäktige i Håbo.

Mellan den 3 juli 2019 och 2 augusti 2019 hålls samråd om detaljplanen och den som vill kan lämna synpunkter. Synpunkter lämnas lämpligast via e-post till plan@habo.se, alternativt per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta. Vänligen uppge KS 2018/00690.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-07-03

Klicka för support
Stäng supportfönster