Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 440 för del av Väppeby 7:52

Planområdet som omfattar del av fastigheten Väppeby 7:52 ligger i Bålsta, i sydöstra delen av Håbo kommun. Marken ägs av sökande (Skanska) och ligger som en sista pusselbit i Dragets verksamhetsområde.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-08-29

Sammanfattning – syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga för vidareutveckling av Dragets verksamhetsområde för handel, småindustri och kontor. Ansökan om planbesked inkom 15 mars 2017 och berör ett av två markområden av fastigheten Väppeby 7:52.

Området ligger som en förlängning av Draget mot nord/nordväst och är cirka 32 800 kvm. Marken är obebyggd och planering/omvandling har avvaktat slutbearbetningen av norra delen av grustaget.

Nulägesstatus - planuppdrag

Planen ska snart ut på samråd. Förväntat samråd i mitten av december.

Process planförfarande

Bakgrund

Skanska ansökte om detaljplan för fastigheten redan 17 juni 2009. Områdets nordvästra del, Väppeby 7:52(2), planlades aldrig på grund av att NCC:s täktslänt gick in på Skanskas mark. Kommunen ville avvakta NCC:s täkttillstånd innan man gick vidare med att detaljplanera fastigheten. Idag har NCC brutit ut sitt material för många år sedan och något hinder för att detaljplanera fastigheten finns inte längre.

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2018-12-13

Klicka för support
Stäng supportfönster