Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 440 för del av Väppeby 7:52

Karta över detaljplaneområdet.

Detaljplanen 440, bland annat del av Väppeby 7:52 nu ut på samråd. Det innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Ett samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 7 januari.

Planområdet berör del av marken Väppeby 7:52 och Väppeby 7:1 samt hela Amerika 1:1 och ligger som en förlängning av Dragets verksamhetsområde mot nord/nordväst. Området omfattar cirka 55 000 kvm verksamhetsmark. Övrig del av Draget omfattar cirka 430 000 kvm och innehåller flera företag med bebyggelse för kontor, industrier och handel.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-08-29

Sammanfattning – syfte

Planens huvudsakliga syfte är att kunna expandera Dragets industriområde, på den före detta grustäkten, med bland annat småindustri, kontor, och handel. På grund av rådande markförhållanden och avsikten att planera för verksamhetsmark syftar planen till att säkerställa en god dagvattenhantering. Marken är i dagsläget obebyggd. Kommunen har avvaktat planeringen/omvandlingen av området till dess att norra delen av grustaget har slutbearbetats.

Nulägesstatus - samråd

Detaljplanen går nu ut på samråd, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka in dina synpunkter skriftligt senast måndagen den 28 januari.

Så här gör du (du kan antingen skicka in din synpunkt via brev eller mejl).

  • Skicka mejl till: plan@habo.se.
  • Skicka brev till: Plan- och exploateringsavdelningen, Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA
  • För att underlätta handläggningen, ange ”diarienummer KS2018/240”
  • Namn och adress ska framgå tydligt i brevet/mejlet.
  • Om du är fastighetsägare ska även fastighetsbeteckning på berörd fastighet framgå.
Process planförfarande

Samrådsmöte måndagen den 7 januari

Måndag den 7 januari, klockan 18.00-19.00 hålls ett samrådsmöte i kommunhuset, med en presentation av förslaget. Där finns möjlighet att ställa frågor kring detaljplanen och komma med synpunkter. Välkommen!

Bakgrund

Skanska ansökte om detaljplan för deras fastighet redan 2009-06-17, då utelämnades aktuellt område på grund av att NCC täktslänt gick in på Skanskas mark. Kommunen ville avvakta NCC täkttillstånd innan man gick vidare med att detaljplanera fastigheten. Idag har NCC brutit ut sitt material och något hinder för att detaljplanera fastigheten finns inte längre.

Ansökan om planbesked inkom på nytt från Skanska, 2017-03-15 och berör ett av två markområden av fastigheten Väppeby 7:52. I och med arbetet med att upprätta ett planförslag till samråd så utvidgades planområdet till att omfatta även en del av, i norr, intilliggande fastigheter, Väppeby 7:1 och Amerika 1:1. Det är ett par anledningar som ligger till grund för att planområdet utvidgades. Dels för att möjliggöra att den befintliga gatan som är exploaterad söder om Amerika 1:1 ska kunna utnyttjas till en större grad. Men även för att planlägga den mark som omfattar salamanderdammen norr om Amerika 1:1, så att platsen kan beaktas och ges rätt förutsättningar för att undvika negativ påverkan på grund av verksamhetsområdet.

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2018-12-20

Klicka för support
Stäng supportfönster