Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Ortofoto med planområdesgräns. Planområdet är ännu inte fastställt.

Planområdet ligger mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen, syftar till att bidra med ett variationsrikt utbud av boendeformer i Håbo kommun.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-02-13

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens syfte är att bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer i Håbo kommun. Planområdet är beläget centralt i Bålsta tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms därmed lämpligt att bebygga med ett variationsrikt utbud av bostäder. Ett flerbostadshus i form av en, så kallad, Boviera, samt radhus, flerbostadshus och villor. Detaljplanen säkerställer även det för rekreation värdefulla grönstråk som förbinder Västerängen och Västerdalen.

Nulägesstatus - planuppdrag

Arbete med att upprätta samrådshandlingar pågår just nu.

Samrådet är det första steget i planprocessen där kommunen ställer ut planförslaget för allmänheten att lämna synpunkter på förslaget.

Processen för planbesked

Bakgrund

Exploatören Bovieran AB inkom den 16:e juni 2015 med en ansökan om markanvisning. Bovieran AB önskar att exploatera ett 55 + boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta cirka 55 lägenheter.

Planprojektet har sedan utökats för att även pröva markens lämplighet för ytterligare bostäder i Dalängen

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2019-08-23

Klicka för support
Stäng supportfönster