Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Ortofoto med planområdesgräns. Planområdet är ännu inte fastställt.

Planområdet ligger mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen. Enligt den fördjupade översiktsplanen ingår en del av området även i område 2 Gröna dalen.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-02-13

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens syfte är att bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer i Håbo kommun. Planområdet är beläget centralt i Bålsta tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms därmed lämpligt att bebygga med flerbostadshus i 3 våningar.

Detaljplanen möjliggör byggnation av ett flerbostadshus med en atriumgård, så kallad Boviera. Under planarbetet utreds även möjligheterna till förtätning. Detaljplanen säkerställer även det grönstråk som förbinder Västerängen och Västerdalen och som är värdefullt för rekreation.

Nulägesstatus - planuppdrag

Arbetet med att utvärdera omfattningen av planområdet samt upprätta samrådshandlingar pågår.

Processen för planbesked

Bakgrund

Exploatören Bovieran AB inkom den 16 juni 2015 med en ansökan om markanvisning. Bovieran AB önskar exploatera ett 55+boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta cirka 55 lägenheter.

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2018-12-03

Klicka för support
Stäng supportfönster