Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218

Illustration på hur bebyggelse enligt planförslaget skulle kunna se ut.

Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:218, Dalängen, bearbetas för att snart kunna ställas ut för granskning. Planområdet ligger mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen, och syftar till att bidra med ett variationsrikt utbud av boendeformer i Bålsta.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2017-02-13

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att i ett centralt läge bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer. Planen möjliggör cirka 120 bostäder, varav cirka 50 i ett flerbostadshus i norra delen av området samt cirka 70 enbostadshus i västra delen. I detaljplanen säkerställs även det stråk som går från Västerängen ned genom Gröna Dalen. I stråket finns utrymme för både lek och rekreation.

Enligt det planprogram för Gröna Dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 december 2018, ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. De första i kedjan av dammar föreslås anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen.

Nulägesstatus - bearbetning efter samråd

Under våren 2020 hölls ett samråd om förslaget till ny detaljplan. Det kom in 16 yttranden under samrådet. Synpunkterna i yttrandena kommer att sammanställas och behandlas i en så kallad samrådsredogörelse. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig när det justerade förslaget ställs ut för granskning under hösten 2020.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, plansamråd är markerat

Bakgrund

Exploatören Bovieran AB inkom den 16 juni 2015 med en ansökan om markanvisning. Bovieran AB önskar att uppföra ett flerbostadshus med målgrupp 55+ och i bostadsrättsform. Efter en process med att hitta lämplig placering, beslutades 2017 om planuppdrag för bostäder vid Dalängen. Dels för Bovieran och dels för småhus.

Sidansvarig: Plan- och exploateringsavdelningen

2020-08-26

Klicka för support
Stäng supportfönster