Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218

Flygfoto över Bålsta.

Planområdet som omfattar Mansängen 9:6 och del av fastigheten Väppeby 7:218 ligger i Bålsta tätort, i sydväst om centrum. Marken ägs av Håbo kommun.

Sammanfattning - Syfte

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförande idrottshallar för skolverksamheten på befintlig grusparkering, samt att utöka byggrätten för skola så att den kan byggas till med ytterligare två avdelningar förskoleverksamhet.

Området berörs av två parallella planprogram varav ett är godkänt (Bålsta centrum) och ett är ute för samråd under sommaren 2018 (Gröna dalen). Dessa två ska kopplas ihop genom ett grön-blått stråk vilket måste beaktas vid planläggning av området.

Nulägesstatus

Arbetet med att utvärdera omfattning av planområdet, samt upprätta samrådshandlingar pågår.

Process planförfarande

Bakgrund

Håbo kommun växer i invånarantal och fler väljer att bygga och bosätta sig i Bålsta. Med det ökade invånarantalet ökar trycket på kommunens samhällsservice såsom skola- och fritidsverksamhet.

Därför har Håbo kommun på eget initiativ inlett arbetet med en ny detaljplan för området, som tillåter Gröna dalenskolan att bygga ut samt att möjliggöra uppförande av en idrottshall på intilliggande grusplan.

Sidansvarig: Patrik Rönnqvist

2019-01-31

Klicka för support
Stäng supportfönster