Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

Planområdet ligger centralt i Skokloster, precis söder om Slottsskolan. Området är drygt 5 000 kvm stort och ägs av kommunen.

Sammanfattning - syfte

Syftet med planläggningen är att undersöka möjligheten att bygga ett eller två flerbostadshus med någon form av servicefunktion i bottenvåning. Det finns idag få lägenheter i Skokloster, och ett mindre tillskott av hyresrätter bedöms därför vara av intresse. I närområdet finns i dagsläget främst anläggningar/funktioner som används på dagtid (skola/förskola). Nya bostäder skulle kunna bidra till rörelse och aktivitet under större delen av dygnet, och därmed en ökad trygghet. Med en servicefunktion, butik, restaurang eller kommunal verksamhet skulle ytterligare rörelse kunna uppnås.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett uppstartsskede.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Skokloster är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 11 februari 2019 följa upp med beslut om uppdrag i kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-03-07

Klicka för support
Stäng supportfönster