Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

Planområdet ligger centralt i Skokloster, precis söder om Slottsskolan. Området är drygt 6 000 kvm stort och ägs av kommunen.

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster. Planförslaget gör det möjligt att uppföra bebyggelse i två våningar.

Mindre flerbostadshus föreslås i den västra delen av området. Totalt cirka 30 lägenheter. Centrumverksamhet i form av lokaler för handel och eventuell servering föreslås i första hand inrymmas i separata byggnader i planområdets östra del.

Det finns idag få lägenheter i Skokloster, och ett mindre tillskott av hyresrätter bedöms därför vara av intresse. Dels för att möjliggöra ett första boende, och dels för att möjliggöra alternativa till ett eget hus. I närområdet finns främst anläggningar som används dagtid, exempelvis skola och förskola. Nya bostäder skulle kunna bidra till rörelse och aktivitet under större delen av dygnet, och därmed ökad trygghet. Med butik, restaurang eller kommunal verksamhet skulle ytterligare rörelse kunna uppnås.

Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan. Vidare bedöms planen inte leda till betydande miljöpåverkan.  

Nulägesstatus - samrådsredogörelse

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd från den 8 oktober till och med den 8 november 2019. Under samrådet fanns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Den 15 oktober hölls även ett samrådsmöte i Slottskolan där representanter från Håbo kommun och Håbohus (exploatör) presenterade förslaget och svarade på frågor.

Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkter och justera planförslaget inför nästa steg i detaljplaneprocessen (granskning). Inför granskningen kommer att inkomna synpunkter beskrivas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse, som kommer att finnas tillgänglig under granskningsskedet. Granskning väntas ske under första kvartalet 2020.

Processpil

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Skokloster är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 11 februari 2019 följa upp med beslut om uppdrag i kommunstyrelsen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-11-12

Klicka för support
Stäng supportfönster