Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 447 för Ekilla 1:15, Enköpingsvägen (vägförrådet)

Planområdet ligger vid Ekillabadet strax norr om Bålsta och inkluderar fastigheten Ekilla 1:15, som ägs av Håbo kommun. Området är drygt 20 000 kvm stort.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheten med en småskalig bebyggelse, cirka 30 bostäder.

Fastigheten har sedan tidigare utnyttjas som förråd av Vägverket för vägunderhåll och hyrs i dagsläget ut till ett privat företag. Därmed kan det finnas saneringsbehov av marken.

Platsen ligger nära inpå Lilla (och Stora) Ullfjärden och de intressen och värden som är förknippade med dessa, såväl en landskapsbild av riksintresse som höga naturvärden (Natura 2000 och naturreservat). Ekilla by med kyrkan och omgivande villor bildar en kulturmiljö av vikt att bevara och ta tillvara. Ekillabadet är en av kommunens två kommunala badplatser, och har även ett högt värde för friluftsliv och rekreation. Därutöver finns kända fornlämningar precis öster om området.

Det finns alltså ett stort antal intressen och värden för ny bebyggelse att förhålla sig till. En del kräver restriktioner, medan andra bör uppmärksammas och stärkas.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett utredningsskede.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Ekilla är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 13 november 2018 följa upp med beslut om uppdrag.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster