Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 452 för Råby 7:1 m.fl., Båtsbacken [452]

Området vid Båtsbacken ska undersökas med syfta att se om det finns ytor att förtäta med nya villor. Gällande planbestämmelser ska även anpassas till befintlig bebyggelse (för det som kommunen gett bygglov för).

Planområdet är cirka 51 hektar och begränsas i huvudsak av Råbyleden i norr, Hagviken i väster och Göksvik i öster.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2019-11-26

Sammanfattning - syfte

Området berör ett antal äldre och yngre detaljplaner. Syftet är att modernisera gällande detaljplaner och anpassa planbestämmelserna till verkligheten. Vidare ingår även att undersöka möjlighet till förtätning i luckor eller som avstyckning. Som del i planläggning ska även de idag planlösa ytorna i anslutning undersökas, för eventuell förtätning och/eller för skydd av natur och rekreationsärden.

Nulägesstatus - uppstart

Efter att kommunstyrelsen beslutade om nytt uppdrag den 25 november 2019 befinner sig planarbetet i ett uppstartsskede.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, planuppdrag är markerat

Bakgrund

För området Båtsbacken vid Hagviken fanns tidigare två äldre planuppdrag; ett detaljplaneprogram för att undersöka förtätning och modernisering med start 2008 samt en ändring av detaljplan för att modernisera planbestämmelserna så att verkligheten speglas i planen (med start 2014).

Det finns fortsatt stor efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse i kommunen. Kommunen har även en vilja att kunna erbjuda enskilda möjlighet att bygga sitt eget hus. Området vid Båtsbacken bedöms kunna uppfyllda del av den efterfrågan och viljan. Vidare finns planstridig bebyggelse, för vilken kommunen ändå gett bygglov. Planeringsbehov och inriktning ser därmed fortsatt likadan ut som tidgare.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster