Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 454 för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby

Karta över byggnaden Snickeriet.

Plan- och exploateringsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanen för Skokloster slottsby. Området ligger nor om Skokloster slott och är idag åkermark. Framtida användning ska innehålla bostäder och service. Planen ska även utreda närliggande områden med inriktning på besöksnäring och rekreation.

Planuppdrag: 2020-10-19.

Sammanfattning - syfte

Planläggningen omfattar ett område om ca 6 hektar inom del av fastigheten Skokloster 2:462, norr om Skokloster slott, och syftar till att pröva användning för 80 – 100 småskaliga bostäder i en till två våningar. Bostäderna avser att skapa ett generationsöverskridande samhälle med trygghetsboende, seniorbostäder och konventionella bostäder. Även möjlighet till förskola ska utredas under planarbetet. Strandområdet föreslås öppnas upp för att tillföra nya funktioner, till exempel strandbad med tillhörande service.

Nulägesstatus - planuppdrag

Detaljplanen kommer att starta upp tillsammans med byggherren. En miljöbedömning kommer att tas fram för att ta reda på om planen medför betydlig miljöpåverkan. Därefter kommer ett förslag till samråd att tas fram.

Detaljplanprocessen med planuppdrag inringat

Bakgrund

Fastighetsägaren inkom tillsammans med företaget TryggHem Skokloster Slottsby AB med ett planbesked för förändringen 2019-01-23. Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-23 att en planläggning av fastigheten Skokloster 2:462 skulle vara möjlig. Förutsättningarna för detaljplaneläggningen har tagits fram under 2020 och resulterade i beslutet om ett planuppdrag 2020-10-19.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Martin Wicksell på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster