Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 456 för Brunnsta 3:44 och del av Brunnsta 3:5

Brunnsta 3:44 och del av Brunnsta 3:5

Preliminärt planområde är markerat med rödstreckad linje.

Fastighetsägarna för Brunnsta 3:44 och Brunnsta 3:5 önskar utveckla området för bostäder.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2021-09-13

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fristående småhus inom fastigheten Brunnsta 3:44 och del av fastigheten Brunnsta 3:5.

Planområdet ligger i Krägga/Stämsvik, västra Håbo ca 9 km från Bålsta Centrum och omfattar ca 4 ha. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs idag av obebyggd naturmark.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett startskede.

Plansamråd

Bakgrund

Kommunstyrelsen tog 2021(KS 2021-09-13 § 206) beslut om att uppdra förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för området.

Upplysningar lämnas av handläggare Klas Klasson.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster