Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Bista 15:7 och 15:1, Gamla Chemetall

Planområdet ligger som en förlängning av Dragets industriområde mot väster precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-05-23.

Syfte

Planen syftar till att undersöka möjligheterna till förändrad användning av befintliga byggnader till kontor, handel med skrymmande varor, icke störande verksamheter samt lager.

Planen ska även undersöka möjligheten till ytterligare byggnader på fastigheten.

Fastigheten Bista 15:1 består av gatu- och naturmark och inkluderas inom planen för att säkerställa förbudet om genomfartstrafik  mellan Stockholmsvägen och Draget via Håtunavägen.

Nulägesstatus – framtagande av planhandlingar

För närvarande tas planhandlingar samt nödvändiga utredningar fram av kommunen.

Process för detaljplan med planuppdrag inringat

Bakgrund

Tidigare användes fastigheten Bista 15:7 för verksamhet i form av kemisk industri. Industrin är numera nedlagd och för att möjliggöra en utveckling av fastigheten krävs planläggning.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2018-11-30

Klicka för support
Stäng supportfönster