Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för del av Broby 1:1, Viby äng kvarter I och K

Samrådsskedet beräknas kunna påbörjas under 2020.

Planuppdrag: 2004-11-29.

Sammanfattning - syfte

Ett detaljplaneprogram godkänt från 2004 pekade ut ett antal bostadsområden utanför Bålsta centrum norr om området Torresta. Syftet var att titta på ett flertal områden som skulle kunna bebyggas med bostäder och mindre verksamheter. Huvudsakligen är förtätningen inriktad mot enbostadshus. I dagsläget har fyra (E, F, G och H) av dessa områden blivit utbyggda. Planprogrammet pekar ut sammanlagt tio bostadsområden där inslag av service finns. Syftet med denna detaljplan är att utveckla områdena I och K för bostäder.

Nulägesstatus – planuppdrag

En uppstart av projektet för detaljplanen har gjorts. Nästa steg i processen är att ta fram samrådshandlingar och gå ut för samråd.

Processen för detaljplaner med planuppdrag inringat

Bakgrund

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2013 att ett genomförande av detaljplanen inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Andreas Lagerström på plan- och exploateringsavdelningen

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster