Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog [453]

Fastighetsägaren Preem önskar utveckla rastplatsen Ekolskrog. Bålsta Auktionshall vill expandera. Vidare ser Kilenkrysset en möjlighet till logistik- och verksamhetsområde.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2019-11-25

Sammanfattning - syfte

Syftet med planläggningen är att undersöka möjlighet att etablera ett verksamhets- och logistikområde i östra delen av planområdet. Vidare vill Preem utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang. Planen ska även undersöka möjligheten för Bålsta Auktionshall att expandera sin verksamhet. Området är drygt 35 hektar, varav den östra delen utgör två tredjedelar.

Nulägesanalys - uppstart

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett uppstartskede och tidplanen är ännu inte satt.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, planuppdrag är markerat

Bakgrund

Fastighetsägaren Preem visade intresse för att utveckla området 2017 och ansökte då om planbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt planbesked under samma år. Den 25 november 2019 gav kommunstyrelsen dess förvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan. Kilenkrysset är huvudaktör för detaljplanen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster