Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan för Skokloster Udde 1

Planområdet ligger sydöst om Slottsskogen på Skohalvön. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Skokloster tätort genom en komplettering av nya bostäder i olika upplåtelseformer. Planarbetet ligger i en uppstartsprocess.

Planuppdrag 2012-05-21.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra utveckling av Skokloster enligt nya planeringsriktlinjer (LIS-utredningen) samt skapa förutsättningar för ett förbättrat serviceutbud, infrastrukturförsörjning och kollektivtrafik i hela Skokloster.

Detta kan ske genom komplettering av Skokloster (Slottskogen) med nya bostäder i olika upplåtelseformer med såväl äganderätter/villatomter, bostadsrätter som hyresrätter.

Nulägesstatus – handlingar tas fram

Programmet, och tidigare planförslag, togs fram utifrån tidigare lagstiftning, främst kopplat till strandskyddet, och behöver av den och andra anledningar ses över innan ett nytt förslag kan komma ut på samråd.

Processen för detaljplaner med planuppdrag inringat

Bakgrund

Efter att tidigare planförslag upphävts av regeringen, har planarbetet startats om på nytt. Nya förutsättningar ska vägas in och ett nytt förslag arbetas fram.

Sidansvarig: David Höijertz

Klicka för support
Stäng supportfönster