Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för Skokloster Udde 1

Arbetet med planen pågår och ett samrådsförslag beräknas vara färdigt under 2020.

Planuppdrag 2012-05-21.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra utveckling av Skokloster enligt nya planeringsriktlinjer (LIS-utredningen) samt skapa förutsättningar för ett förbättrat serviceutbud, infrastrukturförsörjning och kollektivtrafik i hela Skokloster.

Detta kan ske genom komplettering av Skokloster (Slottskogen) med nya bostäder i olika upplåtelseformer med såväl äganderätter/villatomter, bostadsrätter som hyresrätter för att skapa ett nödvändigt underlag

Nulägesstatus – handlingar tas fram

Programmet, och tidigare planförslag, togs fram utifrån tidigare lagstiftning, främst kopplat till strandskyddet, och behöver av den och andra anledningar ses över innan ett nytt förslag kan komma ut på samråd.

Arbetet pågår och ett samrådsförslag beräknas vara färdigt första halvåret 2021.

Processen för detaljplaner med planuppdrag inringat

Bakgrund

Efter att tidigare planförslag upphävts av regeringen, har planarbetet startats om på nytt. Nya förutsättningar ska vägas in och ett nytt förslag arbetas fram.

Sidansvarig: David Höijertz

2020-03-18

Klicka för support
Stäng supportfönster