Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet)

Gällande plan berör större delen av kvarteret som avgränsas av Enköpingsvägen, Danavägen, Ingvarsvägen samt Åsleden. Aktuell ändring berör dock endast hörnet Enköpingsvägen /Danavägen.

Bakgrund och syfte

Fastigheten utgör en viktig del av Bålsta tätort som med sina blandade verksamheter av snickeri, kontor och bostäder bidrar till en attraktiv och trivsam småstadsmiljö.

Den aktuella byggnaden är i sitt övre plan ombyggd till fyra bostadslägenheter som passar väl in i kvarterets funktion i Bålsta. I dagsläget endast för tidsbegränsat boende (korttidsboende).

För det aktuella kvarteret har den gällande detaljplaenn den sammanlagda användningsbestämmelsen HKJ som står för handel, kontor och icke störande småindustri. 

Genom en enkel ändring av gällande detaljplan skulle användningen kunna kompletteras med möjlighet till boende i byggnadens övre våningar.

Nulägesstatus - granskning

Ändringen av detaljplanen bedömdes inledningsvis enkel, med få skillnader mot idag för omgivningen och fastigheten i sig. Kommunen tillämpade därför ett så kallat begränsat planförfarande, utan det vanliga granskningsskedet. Begränsat förfarande kräver att samtliga sakägare (skriftligen) godkänner förslaget under samrådet. Då inte samtliga sakägare godkänt förslaget ändrar kommunen förfarandet till ett så kallat standardförfarande, och förslaget går därför ut på granskning.

Förslaget till ändring av detaljplanen är ute på granskning mellan den 17 januari och den 16 mars 2020. Under granskningen finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas antingen per brev till Håbo kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 746 80 Bålsta, eller via e-post till plan@habo.se. Märk din försändelse med kommunens diarienummer "KS 2019/163". Synpunkterna ska lämnas senast den måndagen den 16 mars.

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detalplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet. Den som inte lämnat skritftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora sin rätt att överklaga.

Pil som visar planprocessen

Håbo kommn samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudget på håbo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2020-03-10

Klicka för support
Stäng supportfönster