Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet)

Gällande plan berör större delen av kvarteret som avgränsas av Enköpingsvägen, Danavägen, Ingvarsvägen samt Åsleden. Aktuell ändring berör dock endast hörnet Enköpingsvägen /Danavägen. Den 29 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta förslaget till ändring av detaljplan. Beslutet överklagades, och nu inväntar Håbo kommun mark- och miljödomstolens beslut.

Bakgrund och syfte

Fastigheten utgör en viktig del av Bålsta tätort som med sina blandade verksamheter av snickeri, kontor och bostäder bidrar till en attraktiv och trivsam småstadsmiljö.

Den aktuella byggnaden är i sitt övre plan ombyggd till fyra bostadslägenheter som passar väl in i kvarterets funktion i Bålsta. I dagsläget endast för tidsbegränsat boende (korttidsboende).

För det aktuella kvarteret har den gällande detaljplaenn den sammanlagda användningsbestämmelsen HKJ som står för handel, kontor och icke störande småindustri. 

Genom en enkel ändring av gällande detaljplan skulle användningen kunna kompletteras med möjlighet till boende i byggnadens övre våningar.

Nulägesstatus - överklagad

Ändringen av detaljplanen bedömdes inledningsvis enkel, med få skillnader mot idag för omgivningen och fastigheten i sig. Kommunen tillämpade därför ett så kallat begränsat planförfarande, utan det vanliga granskningsskedet. Begränsat förfarande kräver att samtliga sakägare (skriftligen) godkänner förslaget under samrådet. Då inte samtliga sakägare godkände förslaget ändrades förfarandet till ett så kallat standardförfarande, och förslaget gick ut på granskning. Granskning av förslaget till ändring av detaljplanen pågick mellan januari och mars 2020.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 29 juni 2020 (§82) antagit förslaget till ändring av detaljplanen. Beslutet överklagades under prövotiden. Håbo kommun har översänt handlingarna till mark- och miljödomstolen, och inväntar nu domstolens beslut.

Pil som visar planprocessen

Håbo kommn samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudget på håbo.se/personuppgifter.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2020-07-31

Klicka för support
Stäng supportfönster