Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet)

Gällande plan berör större delen av kvarteret som avgränsas av Enköpingsvägen, Danavägen, Ingvarsvägen samt Åsleden. Aktuell ändring berör dock endast hörnet Enköpingsvägen /Danavägen.

Bakgrund och Syfte

Fastigheten utgör en viktig del av Bålsta tätort som med sina blandade verksamheter av snickeri, kontor och bostäder bidrar till en attraktiv och trivsam småstadsmiljö. Den aktuella byggnaden är i sitt övre plan ombyggd till fyra bostadslägenheter som passar väl in i kvarterets funktion i Bålsta. I dagsläget endast för tidsbegränsat boende (korttid).
Gällande detaljplan har för det aktuella kvarteret den sammanlagda användningsbestämmelsen HKJ som står för handel, kontor och icke störande småindustri.  Genom en enkel ändring av gällande detaljplan skulle användningen kunna kompletteras med möjlighet till boende i byggnadens övre våningar.

Nulägesstatus - sammnanställning efter samråd

Ändringen bedöms vara enkel och medföra få skillnader mot idag för fastigheten i sig och för omgivningen. Kommunen tillämpar ett så kallad begränsat planförfarande, utan det vanliga granskningskedet. Begränsat förfarande kräver att samtliga sakägare (skriftligen) godkänner förslaget under samrådet. En sammanställning av inkomna godkännanden och synpunkter (från myndigheter) pågår.

Pil som visar planprocessen

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-10-02

Klicka för support
Stäng supportfönster