Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tillägg till detaljplan Råby 3:1 m.fl Hagviken

Flygfoto som visar planområdets avgränsning

Gällande plan berör fyra bostadsfastigheter och del av grönområdet mellan Hagviksstrand och Hagviksvägen. Aktuell ändring berör dock endast de fyra bostadsfastigheterna.

Bakgrund och Syfte

När ny detaljplan för Hagviken togs fram (70-talet) valde Länsstyrelsen (som då var prövande myndighet) att utesluta de aktuella fyra fastigheterna. Det rörde då främst placering av byggnad på tomterna, och möjlighet till avstyckning.

Sen 70-talet har kommunen av misstag gett bygglov utifrån den senare planen, och byggnaderna idag stämmer därför dåligt med gällande plan. För att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad/komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse, tas ett förslag till tillägg fram.

Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Nulägesstatus

Planarbetet är för närvarande vilande.

Ändringen bedöms samtidigt vara enkel och medföra få skillnader mot idag för fastigheterna i sig och dess omgivning. Kommunen avser därför tillämpa ett så kallat begränsat förfarande, utan det vanliga granskningskedet. Om någon av sakägarna inte (skriftligen) godkänner förslaget under samrådet kommer dock ändå en granskning att krävas.

Pil som visar planprocessen

Sidansvarig: Anton Karlsson

2020-08-27

Klicka för support
Stäng supportfönster