Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Upphävande av detaljplan 350 för Bista 4:19 och 4:10, Lillsjöslingan

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november (§154) om att upphäva detaljplanen. Beslutet om att upphäva detaljplanen väntas vinna laga kraft den 29 november 2019.

Planområdet ligger idag vid Lillsjön och består av mark för bostäder, naturområde och vattenområde. Det omfattar cirka 1,6 ha och planen vann laga kraft den 16 juli 2006.

Sammanfattning - syfte

Detaljplanens huvudsakliga syfte var att bland annat att omvandla de två befintliga fastigheterna Bista 4:19 och Bista 4:20, till tre fastigheter med ändamålsenlig byggrätt för permanentbostad. Det skapades även möjlighet att anordna en allmän gångstig utefter Lillsjöns strand. Planen möjliggjorde även att fastighetsägarna till bostadstomterna kunde anordna varsin mindre enskild brygga och/eller förrådsbyggnad vid Lillsjöns strand.

Eftersom platsen inte beviljades något upphävande av strandskyddet kan ingen av fastigheterna byggas. Detta gör att kommunen i detta läge behöver upphäva planen. Dels för att den inte utger någon funktion men också för att området i ett framtida skede skulle kunna användas för naturreservat. Området omkring Lillsjön utgör viktiga rekreativa värden som kan bevaras om området får andra bestämmelser.

Bilden ovan visar den antagna detaljplanen som ska upphävas.

Nulägesstatus – upphävande

Förslag till upphävande var utställt för samråd mellan 12 juni och 30 augusti 2019. Under samrådet inkom yttrande från Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Ingen av myndigheterna hade något att invända mot förslaget. Kommunfullmäktige beslutade därför den 4 november om att upphäva detaljplanen. Beslutet om att upphäva detaljplanen väntas vinna laga kraft den 29 november 2019. .

Processpil för detaljplaner

Vid ett upphävande av en detalplan av en detaljplan, vars genomförandetid gått ut, ser processtegen något annorlunda ut mot normalt. Granskningssteget kan undantas, och ett antagande/upphävande sker efter samrådet.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-11-11

Klicka för support
Stäng supportfönster